Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/TB - ĐT

                  

                   Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017

(Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 27)

Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  27/2/2017 đến ngày 1/3/2017. Sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào đơn xin phúc tra (mẫu Download tại đây) và nộp tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) theo đúng thời hạn trên.

         Lệ phí: 30.000 đồng/01 môn.          

Lưu ý:

- Không phúc tra bài thi: trên máy, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, viết tiểu luận và những môn chưa có điểm.

        - Thời gian trả kết quả phúc tra sẽ có thông báo cụ thể sau. Đề nghị sinh viên chủ động theo dõi và tra cứu trên trang web http://thanglong.edu.vnVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.