Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HKII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Ghi chú

1

A11292

HOÀNG BẢO ANH

TE20D

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 416, 516

2

A12091

NGUYỄN THẾ PH­ƯƠNG

TE20D

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

3

A13601

ĐỖ QUANG VINH

XW21A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

4

A13610

NGUYỄN HOÀNG NAM

SN21A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

5

A14122

LÊ XUÂN TUẤN VŨ

TE21A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

6

A14332

PHẠM THỊ HƯ­ỜNG

XW21A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

7

A14394

TRẦN MINH HUYỀN

NE22A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

8

A15739

NGUYỄN MAI LY

XV22E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

9

A16459

HOÀNG THỊ TRÚC ANH

NE27A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

10

A17569

TRẦN BÍCH NGỌC

NJ23C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

11

A17647

NGUYỄN THỊ H­ƯƠNG

NE23A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

12

A17839

NINH QUỐC PHÚ

SP23G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

13

A17867

NGUYỄN HỒNG ANH

NZ23A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

14

A17874

NGUYỄN TUẤN ANH

QH23C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

15

A17906

KIỀU TRẦN THANH

XV23G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

16

A17976

HOÀNG THIỀU HOA

NE23A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

17

A18202

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NE23A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

18

A18533

NGUYỄN TUẤN NGHĨA

TE24C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

19

A18703

NGUYỄN HÀ SƠN

TC24C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

20

A18775

LÊ TUẤN ANH

TI24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

21

A18943

NGUYỄN VÂN ANH

XV24A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

22

A19278

ĐÀO THỊ MINH CHÂU

NJ24E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

23

A19292

NGUYỄN THÙY DƯ­ƠNG

QH24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

24

A19304

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NZ24E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

25

A19357

NGUYỄN TIẾN THẮNG

NE24A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

26

A19388

TRỊNH BÍCH VÂN

NZ24E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

27

A19598

NGUYỄN HUY PH­ƯƠNG

TE24C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 416, 516

28

A19614

NGUYỄN QUỲNH HƯ­ƠNG

NE24A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

29

A19684

LÊ THANH TÙNG

XW24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

30

A19887

VŨ ĐỨC THÁI

XW24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

31

A19894

HOÀNG THU TRANG

NZ24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

32

A20069

TRẦN THỊ NGỌC MAI

XV24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

33

A20070

CHU VĂN NGỌ

NJ24D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

34

A20145

PHẠM THỊ THANH THỦY

SP24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316, 516

35

A20188

NGUYỄN QUỐC ANH

XW24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

36

A20202

VŨ THU HIỀN

NJ24C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

37

A20350

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

NJ25C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

38

A20411

TR­ƠNG DIỆU LINH

NJ25G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

39

A20460

LÊ VĂN SỰ

XV25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

40

A20601

LÊ HƯ­NG

NE25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

41

A20628

PHẠM BÍCH LIÊN

NE25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

42

A20633

ĐOÀN NGUYỄN KIỀU TRANG

XV25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

43

A20647

TRẦN LAN PHƯ­ƠNG

NJ25E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

44

A20827

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

XV25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

45

A21098

D­ƯƠNG THỊ HÀ TRANG

SN25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

46

A21107

NGUYỄN MỸ LINH

XV25C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

47

A21122

TRẦN HỒNG PHÚC

NE25A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

48

A21123

NGUYỄN THU H­ƯƠNG

NE25A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

49

A21222

NGUYỄN QUỲNH ANH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

50

A21326

VŨ MẠNH C­ƯỜNG

TI25E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

51

A21336

NGUYỄN VĂN PHÚC

NE25A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

52

A21348

KHÚC HOÀNG SƠN

NJ25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

53

A21420

ĐÀO LAM ANH

NJ25C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

54

A21515

ĐẶNG THỊ H­ƯƠNG

NE25A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

55

A21564

GIÁP MINH TÚ

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

56

A21633

NGUYỄN LAN H­ƯƠNG

NJ25B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

57

A21828

NGUYỄN HÀ LINH

NE25A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

58

A21863

NGUYỄN THỊ PHƯ­ƠNG

NE25A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

59

A21897

PHẠM VIỆT DŨNG

NE25A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

60

A21910

NGUYỄN THANH HẢI

SN25G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

61

A21980

PHÙNG THỊ CẨM VÂN

SP25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

62

A21983

NGUYỄN TÙNG LÂM

NZ25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

63

A21995

L­ỜNG THỊ TRANG

QH25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 416, 516

64

A22074

PHÙNG THỊ HOÀI THƯ­ƠNG

XV25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

65

A22088

TÔ THỊ NGỌC ÁNH

NJ25E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

66

A22155

HÀ H­ƠNG GIANG

XV25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

67

A22158

HOÀNG THỊ PH­ƯƠNG QUỲNH

NJ25E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

68

A22159

PHẠM THỊ NHUNG

NE25A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

69

A22182

PHÙNG NHẬT LỆ

NE25A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

70

A22319

VŨ THỊ XUÂN THU

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

71

A22327

TRẦN PH­ƠNG LINH

NE26A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

72

A22365

ĐÀO THẾ DÂN

XV26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

73

A22371

NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

NJ26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

74

A22400

NGUYỄN KHÁNH LINH

NE26A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

75

A22405

TẠ TRUNG HIẾU

NE26A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

76

A22407

NGUYỄN TUẤN ANH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

77

A22416

LÊ HUYỀN THANH

NE26A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

78

A22434

PHẠM NGỌC BÍCH

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

79

A22469

NGUYỄN THỊ HIỀN

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

80

A22475

NGUYỄN THỊ TRANG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

81

A22478

NGUYỄN THÙY DUNG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

82

A22501

PHẠM VIẾT HOÀNG

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

83

A22513

NGUYỄN TIẾN KHOA

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

84

A22588

NGUYỄN NGỌC MAI

NJ26B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

85

A22599

NGUYỄN NGỌC THÚY

NE26A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

86

A22646

CAO THỊ THÚY HÀ

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

87

A22664

TRẦN VIỆT HÙNG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

88

A22702

PHẠM THỊ THU HIỀN

XV26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

89

A22706

QUÁN THỊ DUYÊN

NJ26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

90

A22716

VŨ PH­ƠNG THẢO

NE26A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

91

A22729

BÙI THÁI AN

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

92

A22739

NGUYỄN THỊ MAI ANH

NJ26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

93

A22831

PHÍ HOÀNG LONG

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

94

A22855

NGUYỄN QUÝ LY

TC26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

95

A22873

NGUYỄN HIỆP HOÀ

QT27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

96

A22890

ĐỖ HẢI D­ƯƠNG

SP26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

97

A22899

D­ƠNG THỊ THU UYÊN

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

98

A22926

NGUYỄN VĂN C­ƯỜNG

TC26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

99

A22935

TRẦN THỊ LOAN

NJ26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

100

A22954

VŨ THỊ MINH HUẾ

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

101

A22956

GIANG THỊ PHƯ­ƠNG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

102

A22960

NGUYỄN XUÂN VƯ­ƠNG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

103

A22978

Đ­ỜNG TRUNG ANH

TI26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

104

A22983

ĐẶNG XUÂN HÙNG

NE26A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

105

A22995

VŨ THỊ NH­Ư

XW26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

106

A23093

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

SP26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

107

A23094

ĐỖ QUỲNH ANH

XW26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

108

A23102

TRẦN MỸ DUYÊN

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

109

A23113

TRỊNH NGỌC ANH

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

110

A23129

TRỊNH TUẤN ANH

NE26A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

111

A23238

PHẠM QUANG DUY

NE26A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

112

A23245

PHẠM THỊ NGỌC ANH

NE26A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

113

A23284

VŨ V­ƠNG ANH

TC26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

114

A23298

NGUYỄN DUY BÁCH

QT27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

115

A23355

TRẦN MẠNH TRƯ­ỜNG

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

116

A23381

BÙI KIỀU OANH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

117

A23384

VŨ NGỌC SƠN

TI26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

118

A23397

LÝ QUỲNH ANH

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

119

A23404

NGÔ THỊ HOA

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

120

A23416

CAO THỊ HUYỀN

NE26A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

121

A23452

ĐỖ VĂN THỊNH

TI26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

122

A23456

TRẦN THỊ VUI

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

123

A23470

NGUYỄN THỊ MAI LY

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

124

A23475

D­ƠNG XUÂN BÌNH

NJ26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

125

A23476

NGUYỄN HÀ LINH

NZ26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

126

A23487

NGUYỄN THỊ THƠM

NE26A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

127

A23488

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

XW26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

128

A23505

NGUYỄN QUỲNH HƯ­ƠNG

NE26A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

129

A23508

ĐINH THỊ KIỀU CHÍNH

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

130

A23531

PHẠM THỊ THÙY LINH

NE26A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

131

A23582

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

132

A23586

NGUYỄN THỊ NHUNG

NJ26A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

133

A23696

NGUYỄN BẢO LONG

TI26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

134

A23711

NGUYỄN NGÂN HÀ

NE26A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

135

A23745

PHÙNG ĐĂNG THIỆN

TI26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

136

A23749

HOÀNG NGỌC ANH

XW26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

137

A23750

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

NE26A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

138

A23777

TÔ XUÂN HOÀNG

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

139

A23784

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

140

A23836

ĐINH THỊ PH­ƠNG HOA

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

141

A23843

LÊ THỊ TRANG

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

142

A23850

NGUYỄN NGỌC CHI

NE26A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

143

A23855

PHẠM THỊ MAI HOA

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

144

A23857

ĐOÀN MỸ LINH

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

145

A23859

TRẦN THỊ LỆ THU

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

146

A23888

PHÙNG THU HÀ

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

147

A23891

BÙI XUÂN TÙNG

QT27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

148

A23909

ĐOÀN THỊ KHÁNH NGUYÊN

NE26A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

149

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

150

A24016

THÁI NHẬT PHONG

TE26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

151

A24018

NGUYỄN THẢO MY

XV26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

152

A24038

PHÙNG THỊ HÀ THU

QH26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

153

A24048

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

154

A24052

LÊ CÔNG DUY

QT27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

155

A24061

MAI THỊ PH­ƯƠNG LINH

QT27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

156

A24068

AN TRUNG HIẾU

NE26A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

157

A24092

ĐÀO BẢO TRUNG

XW26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

158

A24102

ĐOÀN VÂN ANH

NZ26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

159

A24122

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

160

A24133

TRẦN THỊ THÙY LINH

SN26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

161

A24146

TRỊNH KHÁNH LINH

SN26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

162

A24159

LÊ THỊ HẰNG

NJ26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

163

A24206

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

164

A24218

HOÀNG KHÁNH DUY

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

165

A24226

PHẠM HỒNG VŨ

TI26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

166

A24234

NGUYỄN THỊ KHÁNH NY

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

167

A24262

PHẠM THỊ PH­ƠNG LINH

XV26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

168

A24269

ĐỖ HỒNG NGỌC

XV26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

169

A24298

NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

170

A24306

NGUYỄN THỊ MINH THU

NE27A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

171

A24329

NGUYỄN PHAN HOÀNG

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

172

A24333

NGUYỄN THÙY DƯ­ƠNG

NE27A7

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

173

A24346

PHÙNG THỊ H­ỜNG

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

174

A24348

NGUYỄN THỊ THÚY H­ƯỜNG

NE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

175

A24356

L­ƠNG CHÍNH NGHĨA

TC27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

176

A24376

ĐÀO THUÝ NGA

NJ27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

177

A24379

TRẦN THỊ KIM OANH

NE27A7

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

178

A24400

NGUYỄN THỊ LÝ

NE27A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

179

A24403

LÊ THỊ NHUNG

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

180

A24405

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

NJ27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

181

A24414

TRẦN H­ƠNG LIÊN

NZ27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

182

A24461

NGUYỄN DUY TUYÊN

XW27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

183

A24470

VŨ PH­ƠNG THẢO

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

184

A24483

ĐỖ THỊ ÁNH

TI27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

185

A24500

TR­ƠNG TRIỆU VINH

NJ27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

186

A24502

PHẠM LINH CHI

NE27A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

187

A24511

NGUYỄN THU SAN

NE27A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

188

A24537

PHÙNG PH­ƠNG ANH

NE27A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

189

A24538

PHẠM PHÚ C­ƯƠNG

NE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

190

A24540

ĐỖ THỊ YẾN

XV27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

191

A24550

BÙI TRỌNG ĐỨC

NE27A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

192

A24571

NGUYỄN TUẤN DƯ­ƠNG

TC27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

193

A24598

LỤC HỒNG NHUNG

NE27A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

194

A24603

NGUYỄN THỤC ANH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

195

A24607

NGUYỄN THỊ THU THẢO

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

196

A24618

ĐOÀN MINH HẰNG

NE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

197

A24621

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NJ27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

198

A24630

LÊ THÚY MAI

NE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

199

A24637

ĐINH THỊ UYÊN

SN27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

200

A24657

NGUYỄN THẢO ANH

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

201

A24663

TRẦN THỊ KIỀU OANH

SN27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

202

A24704

HOÀNG HÀ

QH27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

203

A24730

TRẦN LÊ  NGUYÊN

TI27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

204

A24731

NGUYỄN VŨ THU H­ƯƠNG

NJ27C2,QF27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

205

A24749

DOÃN THỊ DUYÊN

NJ27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

206

A24758

NGUYỄN HOÀI PHONG

NJ27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

207

A24762

PHẠM THANH TÂM

TI27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

208

A24778

PHẠM KIM THÀNH

NJ27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

209

A24788

TẠ THU HÀ

NJ27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

210

A24815

NGUYỄN THANH TÙNG

QE27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

211

A24817

BÙI QUỐC NAM

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

212

A24826

PHÙNG CÔNG HUY

XW27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

213

A24830

NGUYỄN DUY TUẤN

QT27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

214

A24867

NGUYỄN TIẾN MẠNH

NE27A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

215

A24868

NGUYỄN THỊ PH­ƯƠNG ANH

NJ27S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

216

A24877

ĐOÀN H­NG PHÚ

TI27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

217

A24896

NGÔ PH­ƠNG ANH

NJ27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

218

A24902

NGUYỄN TIẾN NAM

QT27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

219

A24927

NGUYỄN MỸ LINH

NJ27C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

220

A24935

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NJ27E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

221

A24969

ĐẶNG HỒNG HẠNH

NJ27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

222

A24978

ĐẶNG HỮU HỒNG MINH

NE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

223

A24990

TRIỆU XUÂN HIẾU

TI27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

224

A25050

LỤC VĂN MINH

TI27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

225

A25055

NGUYỄN NGỌC DIỆP

QT27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

226

A25059

NGUYỄN THANH HƯ­ƠNG

NJ27C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

227

A25073

TĂNG THỊ HẢI YẾN

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

228

A25085

CAO THỊ THU THẢO

XV27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

229

A25090

NGUYỄN VĂN ĐỨC

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

230

A25094

TRẦN VIỆT TRINH

NJ27B2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

231

A25132

CHU XUÂN CƯ­ỜNG

SP27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

232

A25176

ĐỖ THỊ NH­ QUỲNH

NJ27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

233

A25180

NGÔ THỊ HƯ­ƠNG QUỲNH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

234

A25185

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NJ27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

235

A25194

NGUYỄN THỊ THÀNH TIẾN

SN27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

236

A25216

NGUYỄN MINH HIẾU

NJ27C3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

237

A25238

LÝ PHÚ THỌ

NJ27B2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

238

A25240

VŨ ANH DŨNG

QT27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

239

A25258

ĐẶNG THỊ HOA

NJ27C3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

240

A25266

NGUYỄN THỊ LAN ANH

SN27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

241

A25283

NGUYỄN THỊ HỒNG

NJ27D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

242

A25285

TRẦN THỊ TUYẾT

NJ27D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

243

A25288

TRẦN PH­ƠNG NAM

TI27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

244

A25301

LÊ THỊ HẢI YẾN

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

245

A25310

ĐINH THỊ VÂN

NJ27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

246

A25325

BÙI THỊ MAI LINH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

247

A25326

BÙI HOÀNG MINH

NJ27E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

248

A25345

BÀNH CẨM NHUNG

QT27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

249

A25349

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

250

A25370

TRẦN MỸ LINH

SN27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

251

A25386

LÊ THỊ ANH VÂN

NE27A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

252

A25389

NGUYỄN L­ƯƠNG TÀI ANH

QT27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

253

A25400

NGUYỄN THỊ CHUNG ANH

XV27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316, 516

254

A25428

ĐẬU MINH QUÂN

TI27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

255

A25440

TRẦN VĂN TRUNG

TI27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

256

A25450

TRẦN HỮU MINH

NJ27B2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

257

A25467

ĐỖ CHÍ CHUNG

TI27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

258

A25481

ĐỖ ĐỨC DUY

SP27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316, 516

259

A25494

NGUYỄN QUỲNH ANH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

260

A25508

NGUYỄN THỊ DUY VƯ­ỢNG

SN27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

261

A25509

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NE27A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

262

A25512

BÙI THỊ TRÂM ANH

NJ27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

263

A25530

NGUYỄN THÙY LINH

XV27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

264

A25572

NGÔ QUANG TR­ƯỜNG

TC27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

265

A25596

NGUYỄN HOÀNG PHƯ­ƠNG

XW27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

266

A25599

TR­ƯƠNG MAI ANH

XW27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

267

A25619

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

NE27A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

268

A25655

TRẦN PHI HÙNG

QT27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

269

A25672

PHẠM THỊ KHUYẾN

NJ27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

270

A25685

TRẦN HUYỀN MY

NJ27C3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

271

A25735

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

272

A25779

NGUYỄN THỊ NHÀN

XW27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

273

A25799

TẠ MINH TUẤN

XV27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

274

A25802

NGÔ VĂN SANG

TI27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

275

A25812

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

NE27A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

276

A25836

TRẦN THU TRANG

NJ27G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

277

A25841

PHẠM THIÊN HƯ­ƠNG

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

278

A25866

TRẦN TUẤN BẢO

XW27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

279

A25872

NGUYỄN HỒNG NHUNG

NE27A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

280

A25877

NGÔ THỊ CẨM TÚ

XV27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

281

A25883

ĐOÀN KỲ DUYÊN

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

282

A25898

TR­ƠNG DIỆU LINH

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

283

A25912

NGUYỄN TIẾN ANH

NE27A8

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

284

A25929

NGUYỄN NAM ANH

XV27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

285

A25973

TRẦN LỆ HUYỀN

NE27A8

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

286

A25976

NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

SN27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

287

A25980

PHẠM THỊ PH­ƠNG

QM28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

288

A26014

PHAN HÙNG PHI

XW27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

289

A26032

HOÀNG GIANG THANH

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

290

A26036

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯ­ƠNG

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

291

A26040

VŨ HOÀNG ANH

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

292

A26049

NGUYỄN KHÁNH LINH

XW27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

293

A26055

ĐINH MINH TÂM

NZ27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

294

A26058

TRẦN NGUYÊN HIẾU NGUYỄN

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

295

A26068

VŨ MINH PH­ƠNG

NE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

296

A26070

NGUYỄN THU HÀ

NE27A8

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

297

A26078

NGUYỄN THỊ LAN HƯ­ƠNG

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

298

A26082

NGUYỄN PHÚC THỊNH

TI27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

299

A26084

NGUYỄN HỮU TÙNG

QT27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

300

A26088

NGUYỄN QUỐC ANH

TI27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

301

A26091

ĐỖ HÀ MY

NZ27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

302

A26092

ĐINH THỊ LỆ THỦY

SN27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

303

A26101

NGUYỄN ANH SƠN

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

304

A26124

L­ƠNG NHẬT ANH

TC27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

305

A26137

NGUYỄN HUY ANH

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

306

A26168

PHẠM LINH CHI

NE27A8

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

307

A26173

NGUYỄN AN HUY

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

308

A26177

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

309

A26179

MAI ANH DŨNG

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

310

A26184

NGUYỄN ANH KIỆT

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

311

A26187

D­ƠNG NHỊ LINH

NJ27S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

312

A26194

LỤC THỊ THỦY

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

313

A26196

HOÀNG MINH TRANG

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

314

A26205

NGUYỄN PH­ƠNG THANH

QT27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

315

A26207

TRẦN ĐỨC DUY

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

316

A26216

PHẠM THU THUỶ

XW27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

317

A26225

QUÁCH TUẤN HÙNG

TC27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

318

A26242

NGUYỄN TÙNG LÂM

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

319

A26243

BÙI XUÂN HÙNG

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

320

A26273

NGUYỄN HẢI LINH

SN27G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

321

A26299

ĐỖ TRÍ BẰNG

TI28E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

322

A26300

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

QT28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

323

A26317

PHẠM TIẾN THỊNH

QE28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

324

A26323

KHUẤT THÀNH TRUNG

QF28D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

325

A26355

NGUYỄN ĐÌNH KIÊN

SN28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

326

A26363

VŨ HOÀNG ANH

NE28A9

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

327

A26373

NGUYỄN THỊ THÀNH

QT28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

328

A26375

NGUYỄN HỒNG QUÂN

QM28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

329

A26377

NGUYỄN MẠNH HUY

QE28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

330

A26383

TRẦN GIA NAM

QE28E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316, 516

331

A26395

PHẠM PHAN ANH TÙNG

QT28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

332

A26397

TẠ MAI MỸ LINH

NJ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

333

A26399

PHẠM THÙY DƯƠNG

QF28E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

334

A26412

ĐẶNG KIỀU TRINH

NE28A10

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

335

A26418

VŨ HỮU HƯỞNG

NJ28S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

336

A26428

ĐẶNG THU HUYỀN

NJ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

337

A26431

PHẠM PHƯƠNG HOA

SN28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

338

A26444

NGUYỄN QUANG HUY

QE28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

339

A26459

NGUYỄN DUY HIẾU

QT28G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

340

A26462

NGÔ QUỲNH ANH

QT28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

341

A26464

CHU HỒNG ANH

QT28D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

342

A26478

NGUYỄN NHẬT ANH

QE28E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

343

A26485

HOÀNG THỊ KIM HUẾ

QB28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

344

A26487

NGUYỄN QUỲNH TRANG

QT28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

345

A26499

NGUYỄN VŨ MAI ANH

QF28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

346

A26504

NGUYỄN HOÀI NAM

NJ28D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

347

A26510

NGUYỄN THANH LOAN

NJ28D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

348

A26519

NGUYỄN BÍCH LIÊN

QF28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

349

A26522

LÊ ĐÌNH HÙNG

NE28A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516