Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 27)

HOC716 TB HUYLOPLUILOPGOPLOP LAN2 1HOC716 TB HUYLOPLUILOPGOPLOP LAN2 2HOC716 TB HUYLOPLUILOPGOPLOP LAN2 3HOC716 TB HUYLOPLUILOPGOPLOP LAN2 4HOC716 TB HUYLOPLUILOPGOPLOP LAN2 5Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.