Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh cho người mới bắt đầu dành cho sinh viên khóa 29 (Học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016 - 2017)

 

HOC616 TBDANGKYHOCTABD 1HOC616 TBDANGKYHOCTABD 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.