Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG


PHÒNG ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2017  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A20288

VŨ CÔNG HƯNG

QF26G3

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

2

A21754

BÙI THỊ THU HẰNG

QA25G6

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

3

A22396

LÊ TUẤN HẢI

QA26E1

PG106

GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN

4

A22888

VÕ THANH HẰNG

QM26G1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

5

A23428

LÊ THỊ NGA

QB26A1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

6

A23759

MAI THANH HÀ

QB26D1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

7

A24137

PHẠM THỊ THU BA

QT27A1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

8

A24759

PHẠM NGỌC ANH

QE27G1,QA27G1

PE221

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 1A

9

A24942

BÙI KHÁNH LINH

QA27C1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

10

A25316

NGUYỄN CHÍ THÀNH

QB27C1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

11

A26136

VĂN THỊ QUỲNH ANH

QF27C1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

12

A26152

NGUYỄN VÂN CHI

QF27E1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.