Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

 

HOC416 DSSVHOCNGANHHAICKCN 1HOC416 DSSVHOCNGANHHAICKCN 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.