Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO V/v Mức đạt chuẩn Tiếng Anh và Tin văn phòng cho sinh viên tốt nghiệp khóa ≥ 26

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113/TB - ĐHTL

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Mức đạt chuẩn Tiếng Anh và Tin văn phòng cho

sinh viên tốt nghiệp khóa ≥ 26

1. Thực hiện Quyết định số 58/QĐ - ĐHTL ngày 18/3/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về chuẩn tiếng Anh và Tin văn phòng cho sinh viên tốt nghiệp khóa ≥ 26, nhà trường thông báo các nội dung liên quan đến việc áp dụng Quyết định này như sau:

- Nhà trường sẽ tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh và Tin văn phòng cho sinh viên khóa 26  (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

- Sinh viên được miễn thi trong các trường hợp sau đây:

+ Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ B1 còn hiệu lực (thời hạn 2 năm): TOEIC: 450; PET: PASS, IELTS: 4.5, TOEFL iBT: 42, BULATS: 40

            + Có một trong các chứng chỉ Microsoft Office Special (MOS) sau: Word Specialist, Exel Specialist, Power Point.

            2. Đối với sinh viên khóa ≤ 25, khi xét tốt nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không tính mức đạt chuẩn tiếng Anh và Tin văn phòng theo Quyết định số 58/QĐ - ĐHTL ngày 18/3/2014.

            Đề nghị sinh viên theo dõi, có kế hoạch học tập để đủ các điều kiện về tốt nghiệp nêu trên.

                       

 

                                                                        Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.