Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

41(1)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

12Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp -  tách đôi, tách ba HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

1245Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 20/3/2017 đến 17h00 ngày 7/4/2017

Xem tiếp...

Thay đổi thời gian học, thi từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

5(1)Thay đổi thời gian học, thi từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 27)

16(2)Thời gian: từ 22/3 đến 24/3/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.