Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

135(1)Học kỳ II, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 03/12/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

8(2)Thời gian nhận từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2018tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

15(1)THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 -  2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

10(3)THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH HỌC, HỌC NGÀNH HAI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 - 2019

7(3)Ban hành kèm theo Quyết định số  18102503 /QĐHT – ĐHTL ngày 25/10/2018 về việc Chuyển ngành học, học hai ngành cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.