Phòng Đào tạo

Thông báo: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKI, nhóm 2, năm học 2017 – 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH sức khỏe, khoa Thanh

49Thông báo: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKI, nhóm 2, năm học 2017 – 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 30 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 29 (HK I, nhóm 3, năm học 2017 - 2018)

27(2)Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 của khóa 30 bắt đầu học từ ngày 02/10/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, Khoa Khoa học Sức khỏe và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

13(3)DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, Khoa Khoa học Sức khỏe và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học, đăng ký thi lại học phần Giáo dục quốc phòng (phần Thực hành) Dành cho sinh viên khóa ≤ 29

12Sinh viên khóa ≤ 29 chưa tích lũy đủ kỹ năng thực hành: Quân sự chung (PG124), Kỹ thuật bắn súng (PG125) thì đến Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký học hoặc đăng ký thi lại từ ngày 11/9 – 15/9/2017. 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 30)

29(2)THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 30)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.