Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

14(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên từ ngày 08/02 đến ngày 10/02/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ TIẾNG ANH SƠ CẤP 1 BỊ HỦY (HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 - 2017)

    11(1)Sinh viên đi học theo lịch đã cập nhật như trên bắt đầu từ ngày 6/2/2017 cho đến kết thúc học kỳ.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

23(2)Ngày 19/1/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Xem tiếp...

Thông báo hủy kết quả đăng ký học học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016-2017

9(2)Thông báo hủy kết quả đăng ký học học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 học kỳ II, nhóm 3, năm học 2016-2017

Xem tiếp...

Quyết định: Về việc Sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

34(1)Quyết định: Về việc Sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.