Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

5(1)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 9/1/2020 đến ngày 10/1/2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

1 100 100 75 fillNgày 9/1/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

122DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

25(2)Ngày3/1/2020, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.