Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019(Khóa 31

7(3)Thời gian nhận: từ ngày 22/05 đến ngày 24/05/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII,nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

37(1)Thời gian nhận từ ngày 8/5 đến ngày 10/5/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

12Ngày 26/4/2019, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

17(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  2/5/2019 đến ngày 3/5/2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2018–2019 (Khóa 31)

12(2)Ngày 25/4/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.