Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp học kỳ I, nhóm 1, năm học 2019 – 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

23(2)THÔNG BÁOHuỷ lớp, ghép lớp học kỳ I, nhóm 1, năm học 2019 – 2020(khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

3(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 9/7/2019 đến ngày 10/7/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

8(2)Ngày 9/7/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31) lên trang web của trường

24(2)Ngày 28/6/2019, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vnqua Banner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên→ chọn mục Lịch thi→ Chọn học kì→ Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKI, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

12(2)Học kỳ I, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 bắt đầu: từ ngày 29/7/2019.                  

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.