Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi phòng học HK I nhóm 3 và HKII nhóm 1 năm học 2019 – 2020

82THÔNG BÁO Thay đổi phòng học HK I nhóm 3 và HKII nhóm 1 năm học 2019 – 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

2(2)Thời gian nhận từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2019tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Thay đổi phòng học HK I nhóm 3 và HKII nhóm 1 năm học 2019 – 2020 (Áp dụng ngày 09/11/2019)

38(1)THÔNG BÁO: Thay đổi phòng học HK I nhóm 3 và HKII nhóm 1 năm học 2019 – 2020 (Áp dụng ngày 09/11/2019)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

7(3)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 07/11/2019 đến ngày 08/11/2019

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.