Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 4 năm 2019

25(2)THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 4 năm 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 9)

12THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 9)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

2(2)THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi  HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa < =30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

12(2)Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên mạng từ ngày 18/3/2019 đến 17h00 ngày 5/4/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1031Thời gian: từ ngày 20/3 đến 22/3/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.