Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

22(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 27)

7(3)Huỷ lớp, ghép lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 27)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

11(1)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 14/2/2017.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 27)

122Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 bắt đầu: từ ngày 20/2/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

14(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên từ ngày 08/02 đến ngày 10/02/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.