Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

13(3)Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 18/2/2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

10(3)Thời gian nhận từ ngày 16/1 đến ngày 18/1/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

65Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 14/1/2019 đến ngày 15/1/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

7(3)Ngày 11/1/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

122Ngày 4/1/2019, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên→ chọn mục Lịch thi→ Chọn học kì→ Gửi đi.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.