Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi phòng học HK I nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020 (ngày 18/9 & 19/9/2019)

61Thay đổi phòng học HK I nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020 (ngày 18/9 & 19/9/2019)

Xem tiếp...

Quyết định v/v Quy đổi điểm thi tuyển sinh đầu vào và chứng chỉ quốc tế môn ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Thăng Long

CCTA01

Quyết định v/v Quy đổi điểm thi tuyển sinh đầu vào và chứng chỉ quốc tế môn ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Thăng Long


 

CCTA01

 

CCTA03

CCTA03

 

 

 

 

Thông báo: Đăng ký thi lại hoặc học lại kỹ năng Thực hành (Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125)) của học phần Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên ≤ 31

17(2)Thông báo: Đăng ký thi lại hoặc học lại kỹ năng Thực hành (Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125)) của học phần Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên ≤ 31

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKI, nhóm 1, năm học 2019 – 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

 32Với mục đích để sinh viên có thể học lại nhằm đạt điểm tổng kết cao hơn hoặc bớt số môn học phải thi lại để đăng ký được nhiều môn học hơn hay đăng ký môn học khác thay thế cho môn học lựa chọn, phòng Đào tạo nhậnĐơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch ≤ 30 từ ngày 04/09 đến ngày 06/09/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành Học kỳ I, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch ≤ 30)

35(1)

Thời gian nhận: từ ngày 28/08 đến ngày 30/08/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.