THÔNG BÁO Danh sách sinh viên không được thi HK III, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

Cam thi 2nếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng Công tác sinh viên (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 08/05/2015)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên không được thi HK II, nhóm 3 năm học 2014 - 2015

Cam thi 2Nếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng Công tác sinh viên (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 10/04/2015)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2014

ScholarshipNhận tiền thưởng tại Bàn 2 – Phòng Tiếp sinh viên trong ngày 25/03 và ngày 26/03/2015 (mang theo CMND và nhận trong giờ hành chính)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên không được thi HK II, nhóm 2, năm học 2014 - 2015

Cam thiNếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng Công tác sinh viên (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 13/02/2015).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên không được thi HK II, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

013Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) đã thống kê danh sách sinh viên không được thi do vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và niêm yết tại bảng tin của phòng (Sảnh tầng 1, nhà 9 tầng).

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.