THÔNG BÁO Danh sách sinh viên không được thi HK II, nhóm 2, năm học 2014 - 2015

Cam thiNếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng Công tác sinh viên (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 13/02/2015).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên không được thi HK II, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

013Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) đã thống kê danh sách sinh viên không được thi do vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và niêm yết tại bảng tin của phòng (Sảnh tầng 1, nhà 9 tầng).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2014

ScholarshipNhận tiền thưởng tại Bàn 2 – Phòng Tiếp sinh viên từ ngày 17/12 đến ngày 19/12/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ của sinh viên khóa 27

writing-feather-and-paper-1Đề nghị những sinh viên này nộp bổ sung các giấy tờ trước ngày 10/01/2015 tại bàn 2, phòng Tiếp sinh viên

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên không được thi HK I, nhóm 3, năm học 2014 - 2015

Cam thiSinh viên cần chủ động theo dõi, nếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng CTSV (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 19/12/2014).

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.