THÔNG BÁO V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 04/2015

ScholarshipSinh viên nhận tiền thưởng tại Bàn 2 – Phòng Tiếp sinh viên trong các ngày 26 và 29/06 (mang theo CMND và nhận trong giờ hành chính)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Những hình thức xử lý vi phạm kỷ luật phòng thi

018Điều 24 của Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về Xử lý vi phạm kỷ luật phòng thi

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên không được thi HK III, nhóm 3, năm học 2014 - 2015

033Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) đã thống kê danh sách sinh viên không được thi do vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và niêm yết tại bảng tin của phòng (Sảnh tầng 1, nhà 9 tầng). 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v bổ sung bản kê khai thông tin cá nhân sinh viên khóa 27

020Thời hạn cuối cùng để nộp bản kê khai là 16h30 ngày 23/05/2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.