THÔNG BÁO: Nghỉ học lớp Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (ML203) và Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML202) HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013

014Nhà trường tiến hành sửa chữa Hội trường Tạ Quang Bửu từ ngày 01/10/2012 đến ngày 07/10/2012 nên các lớp Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (ML203)Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML202) đang học tại đây sẽ nghỉ học.

Xem tiếp...

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3, NĂM HỌC 2011 - 2012 HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

05Với truyền thống 23 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh, vượt qua bao khó khăn từ những năm đầu thành lập

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Về việc SV mua BHYT và BHTT Năm học: 2012-2013 (Dành cho sv

25(2) Nhà trường tổ chức cho sinh viên mua bảo hiểm gồm các loại:

Xem tiếp...

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.