Thông báo Danh sách sinh viên không đeo thẻ HKI năm học 2016-2017

Thông báo

Danh sách sinh viên không đeo thẻ Học kỳ I năm học 2016-2017

Yêu cầu những sinh viên có tên trên viết bản kiểm điểm, nộp cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 05/01/2017.
0a0010a002


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.