DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 29 THIẾU GIẤY TỜ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 29 THIẾU GIẤY TỜ

Đề nghị sinh viên nộp tại Bàn 2 phòng Tiếp sinh viên trước ngày 20/12/2016. 
Quá hạn trên, sinh viên không nộp sẽ bị cấm thi Học kỳ I

 

 

 

 

 

TT

HỌ TÊN

MÃ SV

GIẤY TỜ CÒN THIẾU

1

Nguyễn Quang Vinh

A28286

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

2

Đào Minh Hiếu

A28287

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

3

Trần Quốc Khánh

A28288

Photo giấy báo trúng tuyển, bản sao bằng tốt nghiệp THPT 

4

Phạm Thị Hiền

A28290

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có chứng thực

5

Phạm Gia Linh

A28292

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

6

Trương Đình Đông

A28293

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có chứng thực

7

Hoàng Khánh Linh

A28295

Bản sao giấy khai sinh

8

Dương Tiến Anh

A28332

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

9

Nhâm Ngọc Tuấn Anh

A28348

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

10

Nguyễn Thu Trà

A28349

2 ảnh 4x6

11

Phạm Tiến Đạt

A28363

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có 
chứng thực

12

Nguyễn Vũ Hồng Hạnh

A28398

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

13

Phạm Ngọc Hồng

A28405

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

14

Nguyễn Thị Mến

A28417

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

15

Bùi Linh Trang

A28465

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

16

Nguyễn Hương Giang

A28477

2 ảnh 4x6

17

Nguyễn Khánh Linh

A28483

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

18

Lê Nguyệt Anh

A28484

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

19

Trần Thanh Hà

A28496

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

20

Đặng Quang Vũ

A28546

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

21

Mai Thúy Vân

A28547

2 ảnh 4x6

22

Trương Thị Thùy Dung

A28581

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

23

Nguyễn Phương Thảo

A28633

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

24

Trịnh Thị Lâm Oanh

A28656

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

25

Nguyễn Vũ Lâm

A28658

2 ảnh 4x6

26

Phạm Ngọc Minh Trường

A28680

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

27

Nguyễn Quỳnh Anh

A28688

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

28

Trần Quang Huy

A28716

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

29

Nguyễn Trung Khánh

A28718

Bản sao giấy khai sinh

30

Mã Tuấn Duy

A28719

Giấy xác nhận ưu tiên con thương binh

31

Nguyễn Đình Đạt

A28720

2 ảnh 4x6

32

Đoàn Bá Anh Tuấn

A28725

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

33

Nguyễn Đức Vinh

A28736

2 ảnh 4x6

34

Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên

A28741

2 ảnh 4x6

35

Nguyễn Triều Minh

A28749

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

36

Nguyễn Thị Lan Anh

A28753

2 ảnh 4x6

37

Nguyễn Lan Phương

A28765

2 ảnh 4x6

38

Nguyễn Phương Thảo

A28775

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

39

Phạm Xuân Trường

A28807

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có chứng thực

40

Nguyễn Linh Trang

A28815

Photo giấy báo trúng tuyển

41

Nguyễn Ngân Giang

A28937

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

42

Trần Thu Hà

A28964

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

43

Hoàng Lâm Anh

A28991

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

44

Nguyễn Thành Trung

A29007

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

45

Trịnh Quang Văn

A29010

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

46

Dương Hương Quỳnh

A29012

2 ảnh 4x6

47

Trần Hà Anh

A29018

2 ảnh 4x6

48

Nguyễn Minh Hải

A29024

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

49

Phạm Thị Thùy Linh

A29045

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

50

Trần Thị Thanh Hiền

A29060

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

51

Đào Thị Diễm

A29074

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

52

Nguyễn Kim Dung

A29091

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

53

Phạm Anh Vũ

A29092

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

54

Đỗ Lê Duy

A29099

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

55

Phan Thị Tươi

A29153

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

56

Lê Thị Hòa

A29156

Bản sao giấy khai sinh

57

Nguyễn Thị Linh Chi

A29163

2 ảnh 4x6

58

Lưu Thế Ngọc Sơn

A29164

2 ảnh 4x6

59

Nguyễn Khánh Linh

A29204

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

60

Đặng Thu Trang

A29213

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

61

Vũ Thị Hương Quỳnh

A29240

2 ảnh 4x6

62

Nguyễn Thị Hoài Thu

A29241

Bản sao giấy khai sinh

63

Vũ Thị Minh Loan

A29247

2 ảnh 4x6

64

Nguyễn Hằng Nga

A29249

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

65

Phạm Thị Thùy Linh

A29252

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

66

Phùng Thị Hường

A29255

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

67

Lương Tuấn Vũ

A29259

2 ảnh 4x6, bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

68

Nguyễn Thị Thanh Giang

A29268

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

69

Trần Thị Nga

A29272

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

70

Đỗ Thị Thùy

A29274

Bản sao giấy khai sinh

71

Trần Thị Tú Mai

A29277

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

72

Lê Thị Vân Anh

A29287

Bản sao giấy khai sinh

73

Nguyễn Minh Thu

A29293

2 ảnh 4x6, bản sao bằng tốt nghiệp THPT

74

Hoàng Thu Thảo 

A29301

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

75

Nguyễn Việt Anh

A29303

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

76

Nguyễn Như Phương

A29306

Bản sao giấy khai sinh

77

Tạ Thành Dương

A29315

Bản sao giấy khai sinh

78

Nguyễn Tuệ Minh

A29326

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

79

Phùng Thị Hương Giang

A29366

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

80

Lê Mạnh Quỳnh

A29390

2 ảnh 4x6

81

Nguyễn Thục Chi

A29398

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

82

Phạm Bích Loan

A29403

2 ảnh 4x6, bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

83

Trần Phùng Ngọc Hương

A29415

2 ảnh 4x6

84

Vũ Tiến Anh

A29434

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

85

Trần Bình Minh

A29446

2 ảnh 4x6

86

Lê Tất Minh Đức

A29451

2 ảnh 4x6

87

Nguyễn Thị Huyền

A29468

Bản sao giấy khai sinh, bản sao bằng tốt nghiệp THPT

88

Đặng Đình Vinh

A29469

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

89

Đào Cẩm Bình

A29480

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

90

Nguyễn Thị Phương Thảo

A29509

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

91

Lê Ngô Kiều Chinh

A29534

Bản sao giấy khai sinh

92

Tạ Hương Quỳnh

A29548

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

93

Cao Minh Hằng

A29566

2 ảnh 4x6, bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

94

Phạm Thị Thu Trang

A29587

2 ảnh 4x6

95

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

A29626

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

96

Chu Đức Anh

A29629

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

97

Đỗ Thị Thu Thủy

A29640

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

98

Vũ Hoàng Việt

A29645

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

99

Nguyễn Thu Thủy

A29648

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

100

Mai Thị Khánh Linh

A29654

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

101

Phạm Thị Bích Diệp

A29656

Lý lịch sinh viên theo mẫu

102

Đỗ Tuấn Minh

A29663

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

103

Lê Thanh Tâm

A29664

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

104

Nguyễn Đức Hiếu

A29668

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

105

Phạm Thị Thùy Linh

A29672

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có chứng thực

106

Nguyễn Trọng Nghĩa

A29674

2 ảnh 4x6, bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

107

Nguyễn Minh Hoàng

A29690

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

108

Nguyễn Thu Phương

A29693

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

109

Nguyễn Thành Nam

A29698

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

110

Lê Thị Thư

A29727

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

111

Nguyễn Thị Phương Thúy

A29730

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

112

Hoàng Ngọc Anh

A29733

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

113

Đinh Trung Hiếu

A29734

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

114

Bạch Thế Việt

A29745

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao giấy khai sinh

115

Hoàng Phương Linh

A29764

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

116

Nguyễn Minh Anh

A29790

2 ảnh 4x6

117

Nguyễn Phan Thùy Trang

A29808

2 ảnh 4x6

118

Nguyễn Đăng Hiếu

A29816

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có chứng thực

119

Đỗ Bảo Anh

A29817

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT có chứng thực

120

Lâm Hải Yến

A29828

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

121

Nguyễn Diệu Ly

A29829

2 ảnh 4x6

122

Phạm Khải Thư

A29830

Lý lịch sinh viên theo mẫu

123

Đỗ Hoàng Việt

A29843

2 ảnh 4x6

124

Đàm Trung Kiên

A29842

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

125

Đoàn Quyết Toán

A29849

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

126

Nguyễn Thúy Lan

A29867

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

127

Trương Việt Anh

A29868

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

128

Đặng Thanh Hoa

A29870

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

129

Hoàng Quỳnh Anh

A29871

2 ảnh 4x6

130

Trương Huyền Vy

A29876

Photo giấy báo trúng tuyển. bản sao học bạ THPT có chứng thực

131

Vũ Dương Khánh Duy

A29883

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

132

Nguyễn Thu Hằng

A29886

2 ảnh 4x6

133

Vũ Quốc Khánh

A29890

Photo giấy báo trúng tuyển

134

Lê Nha Trang

A29899

2 ảnh 4x6

135

Đinh Kim Huy

A29903

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực 

136

Nguyễn Tiến Thành

A29911

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

137

Nguyễn Phương Thảo

A29919

2 ảnh 4x6, bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

138

Nguyễn Ngọc Trâm

A29924

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

139

Vũ Tiến Dũng

A29937

Bản sao giấy khai sinh

140

Nguyễn Quang Trung

A29941

Bản gốc Phiếu điểm tuyển sinh năm 2015

141

Nguyễn Thị Hồng Nhung

A29942

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

142

Đinh Trung Hiếu

A29955

2 ảnh 4x6

143

Vũ Tiến Đạt

A29957

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

144

Nguyễn Anh Tú

A29959

Đơn, quyết định chuyển trường, phiếu điểm tuyển sinh gốc

145

Phạm Nam Mai Khuê

A29965

Bản gốc Phiếu điểm tuyển sinh năm 2014 

146

Lê Ngọc Ánh

A29966

Photo giấy báo trúng tuyển

147

Lê Hoàng Anh

A29969

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

148

Phạm Thanh Thủy

A29971

Bản sao giấy khai sinh

149

Lê Thị Kim Ngân

A29973

2 ảnh 4x6, bản sao giấy khai sinh

150

Nguyễn Khánh Minh

A29974

Bản gốc phiếu điểm tuyển sinh năm 2015, bản sao bằng tốt nghiệp THPT

151

Vũ Thu Trang

A29978

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

152

Vũ Vân Anh

A29979

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

153

Tống Khánh Linh

A29980

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

154

Ngô Văn Việt

A29985

Bản sao giấy khai sinh

155

Trịnh Hà Phương

A29986

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

156

Hoàng Thị Ngọc Ánh

A29993

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

157

Đào Duy Sơn

A29998

2 ảnh 4x6

158

Trần Huỳnh Đức

A30002

Bản sao học bạ THPT có chứng thực

159

Bế Lệ Quyên

A30006

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

160

Trần Thu Hà

A30010

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

161

Dương Mạnh Tùng

A30011

2 ảnh 4x6, bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

162

Vũ Ngọc Tú

A30012

2 ảnh 4x6

163

Nguyễn Phi Hoàng

A30013

Bản gốc Phiếu điểm tuyển sinh năm 2014, giấy xác nhận không vi phạm gì từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016 

164

Nguyễn Hồng Quân

A30015

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

165

Hoàng Kiều Trang

A30019

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

166

Nguyễn Văn Dần

A30021

2 ảnh 4x6, bản sao học bạ THPT có chứng  thực

167

Phạm Anh Duy

A30024

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

168

Trần Văn Duy

A30026

Bản sao giấy khai sinh

169

Hoàng Hằng Nga

A30028

2 ảnh 4x6

170

Nguyễn Thị Ngọc Anh

A30029

2 ảnh 4x6

171

Phạm Ngọc Trang

A30032

Đơn chuyển trường, Bản gốc phiếu điểm tuyển sinh năm 2015

172

Lê Xuân Đạo

A30036

Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao giấy khai sinh

173

Vũ Ngọc Đức

A30038

Bản sao giấy khai sinh, bản sao học bạ THPT có chứng thực

         

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.