Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2016

 

Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2016

Những sinh viên có tên trong danh sách khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 (có danh sách kèm theo) đến nhận tiền thưởng tại Bàn 2 Phòng Tiếp Sinh viên

Thời gian: 2/8/2016

Buổi sáng: Từ 8h-11h30

Buổi chiều: Từ 13h30-16h30

Khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và Thẻ Sinh viên.

0002

1 2

 

1 3

 

0001

1

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.