Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

 

Ban hành quy chế công tác sinh viên

đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

   Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, sinh viên xem kỹ nội dung của Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT tại http://thanglong.edu.vn/images/CTSV/10_2016_TT_BGDDT.PDFVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.