THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia coi thi tốt nghiệp THPT 2016

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày  27  tháng  4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia coi thi tốt nghiệp THPT 2016

                                                                         

          Năm 2016, Trường Đại học Thăng Long kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tuyên Quang tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia tại tỉnh Tuyên Quang.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Thăng Long, Phòng Công tác sinh viên tiến hành xét chọn 60 sinh viên Khóa K25, K26 tham gia coi thi.

          Thời gian: Từ ngày 29/6 đến 04/7/2016.

          Tiêu chuẩn: Sinh viên Khóa K25, K26 có phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe tốt, kết quả học tập từ 7,0 trở lên.

          Sinh viên đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia coi thi tại Bàn 2 phòng Tiếp sinh viên hoặc qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Họ và tên, mã sinh viên, lớp, số điện thoại di động, địa chỉ email).

          Hạn đăng ký cuối cùng: 16h30 Thứ 6 (29/4/2016)

          Phòng Công tác sinh viên tổng hợp danh sách, báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường quyết định.         

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.