Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển Giáo dục Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH chiếu phim nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường đại học thăng long

CHƯƠNG TRÌNH chiếu phim

nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường đại học thăng long


Film ht 1 

Thời gian: Từ ngày 02/12/2013 – 16/12/2013.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu.

Giá vé:10.000đ (mười nghìn đồng)/1 vé (các phim từ 02/12/2013-12/12/2013)

Miễn phí cho toàn bộ các suất chiếu phim và thể thao trong ngày Hội trại (14/12/2013 – 16/12/2013)

Film ht 2

Film ht 3Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.