THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2015-2016

writing pic1Nếu đến hết 16h30, thứ Tư, ngày 07/10/2015 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai   sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về việc làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Icon Thongbaokhóa luận tốt nghiệp 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp LTHUYETDICH.2 của thầy Nguyễn Văn Độ

Icon Thongbao29/09/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa mới (khóa 28) năm học 2015 – 2016

englishthứ Bảy (19/09/2015) và ngày Chủ nhật (20/09/2015).

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên tham gia sơ tuyển Olympic Tiếng Anh

Logo Olympic8h30, thứ Bảy, ngày 22 tháng 08 năm 2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.