THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp LTHUYETDICH.2 của thầy Nguyễn Văn Độ

Icon Thongbao29/09/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa mới (khóa 28) năm học 2015 – 2016

englishthứ Bảy (19/09/2015) và ngày Chủ nhật (20/09/2015).

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên tham gia sơ tuyển Olympic Tiếng Anh

Logo Olympic8h30, thứ Bảy, ngày 22 tháng 08 năm 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp TADN1B.3, TADN1B.4, TADN2A.3, TADN2A.4

Class dismissthứ Sáu (ngày 07 tháng 08 năm 2015)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đề tài thi nói và tiêu chí đánh giá các môn thi nói cuối kỳ học kỳ III, nhóm 3, năm học 2014-2015

urlHọc kỳ III, nhóm 3, năm học 2014-2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.