THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp NGONNGUHOCDC.1 ngày 16/06/2015

 

003thứ Ba, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đề tài thi nói các môn tiếng Anh học kỳ III, nhóm 2, năm học 2014-2015

q1Học kỳ III, nhóm 2 năm học 2014-2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 3 nhóm 2 năm học 2014-2015

003Nếu đến hết 16h30, thứ Tư, ngày 10/06/2015 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v thi lại, thi nâng điểm kỹ năng nói môn English 7

urlThời hạn cuối cùng đăng ký thi lại và thi nâng điểm: Thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Nghỉ học lớp NGONNGUHOCDC.1 ngày 26/05/2015

012Thứ Ba, ngày 26/05/2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.