THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 3 nhóm 1 năm học 2016-2017

27(2)Nếu đến hết 16h30 Thứ Tư (26/4/2017) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 3 năm học 2016-2017

3(2)Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 2 nhóm 3 năm học 2016-2017.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE29 (Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2016-2017)

12 100 100 75 fillÁp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2016-2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v thay thế các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho khoa Toán tin, Khoa học sức khỏe và Công tác xã hội

9(2)Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành đúng tiến trình đào tạo tiếng Anh, Bộ môn Ngôn ngữ Anh đã đề nghị phòng Đào tạo xem xét và phê duyệt các đề nghị dưới đây

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ III, NĂM HỌC 2016-2017

11(1)Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giúp đỡ sinh viên trong việc đăng kí học, đăng kí thi lại/nâng điểm, xét TN được thuận lợi, Bộ môn Ngôn ngữ Anh tổ chức cuộc họp giữa cố vấn học tập và sinh viên với thông tin cụ thể dưới đây.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.