THÔNG BÁO V/v đăng ký các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho Khoa Quản lý

2(2)Bộ môn Ngôn ngữ Anh trân trọng thông báo.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 1 năm học 2016-2017

8(2)Nếu đến hết 16h30, Thứ Tư (11/1/2017) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2016-2017

10(3)Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2016-2017.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN THAY ĐỔI MÃ MÔN - SỐ TÍN CHỈ VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ke hoach mo thi lai nhung mon co thay doijpg Page1

KẾ HOẠCH MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN THAY ĐỔI MÃ MÔN - SỐ TÍN CHỈ VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016-2017

8(2)Sinh viên được khuyến khích tham dự hoặc có thể gửi email về các vấn đề liên quan đến học tập để được cố vấn giải đáp.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.