THÔNG BÁO Về hình thức và đề tài thi nói các môn tiếng Anh HKI, nhóm 1, năm học 2015-2016

urlhọc kỳ I, nhóm 1, năm học 2015-2016

Xem tiếp...

GV TRẦN THỊ PHƯƠNG THU BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ , CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

6Ngày 05/10/2015, NCS. Trần Thị Phương Thu (Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Thăng Long) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài “Thành phần rào đón ở hành vi hỏi và hồi đáp trong giao tiếp tiếng Anh (đối chiếu với Tiếng Việt)” tại Hội đồng chấm luận án cấp Học viện – Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2015-2016

writing pic1Nếu đến hết 16h30, thứ Tư, ngày 07/10/2015 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai   sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về việc làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Icon Thongbaokhóa luận tốt nghiệp 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp LTHUYETDICH.2 của thầy Nguyễn Văn Độ

Icon Thongbao29/09/2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.