THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ III, NĂM HỌC 2016-2017

11(1)Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giúp đỡ sinh viên trong việc đăng kí học, đăng kí thi lại/nâng điểm, xét TN được thuận lợi, Bộ môn Ngôn ngữ Anh tổ chức cuộc họp giữa cố vấn học tập và sinh viên với thông tin cụ thể dưới đây.

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN THI NÓI TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 HK2 đợt 2 Năm học 2016-2017 (Dành cho các lớp TATC2 học giáo trình English File)

3(2)Dành cho các lớp TATC2 học giáo trình English File

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Bảng điểm giữa kì và danh sách cấm thi các môn tiếng Anh học kì 2 nhóm 2 năm học 2016-2017

11(1)THÔNG BÁO Bảng điểm giữa kì và danh sách cấm thi các môn tiếng Anh học kì 2 nhóm 2 năm học 2016-2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho Khoa Quản lý

2(2)Bộ môn Ngôn ngữ Anh trân trọng thông báo.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 1 năm học 2016-2017

8(2)Nếu đến hết 16h30, Thứ Tư (11/1/2017) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.