LỊCH THI TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG ANH - VÒNG 1

11(1)LỊCH THI TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG ANH - VÒNG 1

Xem tiếp...

LỊCH DẠY BÙ TIẾNG ANH LỊCH DẠY BÙ TIẾNG ANH TUẦN: 10/09/2016-15/09/2016

 17(2)LỊCH DẠY BÙ

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM HK1 NHÓM 2 2016-2017

10(3)Các lớp E6.1, E6.2, E5.1:

Xem tiếp...

ENGLISH 4 - SPEAKING TEST FORMAT

16(2)ENGLISH 4 - SPEAKING TEST FORMAT

Xem tiếp...

HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE28 HỌC KÌ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2015-2016

21(2)HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE28 HỌC KÌ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2015-2016

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.