ĐỀ TÀI THI NÓI TIẾNG ANH DU LỊCH 2B HỌC KỲ 3 NHÓM 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch

24(2)Sinh viên chỉ được thông báo trước các chủ đề chung

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 3 nhóm 2 năm học 2016-2017

10(3)Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 3 nhóm 2 năm học 2016-2017.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 3 nhóm 1 năm học 2016-2017

27(2)Nếu đến hết 16h30 Thứ Tư (26/4/2017) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 3 năm học 2016-2017

3(2)Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 2 nhóm 3 năm học 2016-2017.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE29 (Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2016-2017)

12 100 100 75 fillÁp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2016-2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.