THÔNG BÁO Tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC

38(1)Thời gian: 8h00 – 12h00 Chủ nhật (5/11/2017)

Xem tiếp...

ĐỀ TÀI THI NÓI DN1A.TATM1, 1B.TATM2, 2A.DN1, 2B.DN2, STC2

32(1)Hướng dẫn thi nói TADN1A, 1B, 2A, 2B, STC2

Xem tiếp...

Hướng dẫn thi nói Tiếng Anh trung cấp và Kỹ năng tiếng Anh

31(1)Hướng dẫn thi nói TA trung cấp và KN tiếng Anh

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2017-2018

28(2)Nếu đến hết 16h30 Thứ Tư (04/10/2017) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 3 nhóm 3 năm học 2016-2017

19(2)Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 3 nhóm 3 năm học 2016-2017.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.