Đề tài thi nói Học Kì 1, nhóm 2 và Danh sách sinh viên thi nói E7 Học Kì 1, nhóm 2

8(2)Đề tài thi nói HK1, N2 và Danh sách sinh viên thi nói E7 HK1, N2

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ1 nhóm 2 năm học 2017-2018

013THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ1 nhóm 2 năm học 2017-2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC

38(1)Thời gian: 8h00 – 12h00 Chủ nhật (5/11/2017)

Xem tiếp...

ĐỀ TÀI THI NÓI DN1A.TATM1, 1B.TATM2, 2A.DN1, 2B.DN2, STC2

32(1)Hướng dẫn thi nói TADN1A, 1B, 2A, 2B, STC2

Xem tiếp...

Hướng dẫn thi nói Tiếng Anh trung cấp và Kỹ năng tiếng Anh

31(1)Hướng dẫn thi nói TA trung cấp và KN tiếng Anh

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.