KẾ HOẠCH MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN THAY ĐỔI MÃ MÔN - SỐ TÍN CHỈ VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ke hoach mo thi lai nhung mon co thay doijpg Page1

KẾ HOẠCH MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN THAY ĐỔI MÃ MÔN - SỐ TÍN CHỈ VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016-2017

8(2)Sinh viên được khuyến khích tham dự hoặc có thể gửi email về các vấn đề liên quan đến học tập để được cố vấn giải đáp.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 2 năm học 2016-2017

9(2)Nếu đến hết 16h30 Thứ Tư (02/11/2016), sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v lùi giờ hỏi thi nói, Tiếng Anh Sơ trung cấp 1, học kì 1, nhóm 1, năm học 2016-2017

12Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo lùi lịch hỏi thi nói lớp chọn môn: Tiếng Anh Sơ Trung Cấp 1, ngày thi: Thứ Năm (13/10/2016) HK1 nhóm 1, năm học 2016-2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH

10(3)Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các khoa không chuyên ngữ bắt đầu thay đổi từ kì 1 năm học 2016-2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.