THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 2 năm học 2017-2018

40(1)Nếu đến hết 16h30 Thứ tư (28/02/2018) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI NÓI E7 HK2 NHÓM 2 NĂM HỌC 2017-2018

25(2)Hạn chót: thứ 4 ngày 28 tháng 2 năm 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 - Bài thi TOEIC

 12Thời gian thi: 8h00 – 12h00, Chủ nhật (11/03/2018)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 1 năm học 2017-2018

21(2)Nếu đến hết 8h30, thứ Năm ngày 04/01/2018 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2017-2018

32Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2017-2018.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.