THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 1 năm học 2017 - 2018

13(3)Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 02/05/2018 (thứ 4) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE30 (Học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018)

7(3)Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm năm học 2017-2018

44Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 21/03/2018 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC, CHỦ ĐỀ & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE29 Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 2 Năm học 2017-2018

37(1)HÌNH THỨC, CHỦ ĐỀ & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE29

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ III, NĂM HỌC 2017-2018

37(1)THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ III, NĂM HỌC 2017-2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.