THÔNG BÁO Tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC Đợt Tháng 7/2018

32(1)THÔNG BÁO Tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC Đợt Tháng 7/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 3 năm học 2017 - 2018

12 100 100 75 fillNếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 20/06/2018 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 2 năm học 2017 - 2018

18(2)Nếu đến hết 16h30, thứ tư (06/06/2018) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 1 năm học 2017 - 2018

13(3)Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 02/05/2018 (thứ 4) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE30 (Học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018)

7(3)Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.