THÔNG BÁO Đề tài thi nói môn Tiếng Anh trong tin học 1B trong HKI, nhóm 2, năm học 2014-2015 (dành cho sinh viên khoa Toán – Tin)

012Thời gian nói của mỗi sinh viên là 5 phút.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Tổ chức cuộc thi viết Tiếng Anh “Teacher in my heart”

thaygiao-jpg-1353373495 500x0Vòng Sơ khảo: 1/11 - 14/11/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Hình thức, tiêu chí đánh giá và đề tài thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên trong HKI, nhóm 1, 2014-2015

012Hình thức, tiêu chí đánh giá và đề tài thi vấn đáp tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên trong HKI, nhóm 1, 2014-2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn tiếng Anh và danh sách cấm thi HKI, nhóm 1, năm học 2014-2015

 002Nếu đến hết 16h30, thứ Tư, ngày 08/10/2014 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ học các lớp môn học do thầy Nguyễn Văn Độ phụ trách giảng dạy vào thứ Sáu, ngày 10/10/2014

014Các lớp môn học sau đây do thầy Nguyễn Văn Độ phụ trách giảng dạy sẽ nghỉ buổi học vào thứ Sáu, ngày 10/10/2014

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.