THÔNG BÁO: Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 2 nhóm 1 năm học 2014-2015

009Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 2 nhóm 1 năm học 2014-2015.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v mua giáo trình tiếng Anh

TextbookSC1.3, SC1.5, SC1.6, SC1.7, SC1.8

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi học kỳ 1 nhóm 3 năm học 2014-2015

014Đến hết 16h30, thứ Tư ngày 10/12/2014 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách phòng thi nói môn English 7, HKI, nhóm 2, năm học 2014-2015

urlDanh sách phòng thi nói môn English 7 trong học kỳ I, nhóm 2, năm học 2014 – 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đề tài thi nói môn Tiếng Anh trong tin học 1B trong HKI, nhóm 2, năm học 2014-2015 (dành cho sinh viên khoa Toán – Tin)

012Thời gian nói của mỗi sinh viên là 5 phút.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.