THÔNG BÁO V/v nghỉ học các lớp môn học do thầy Nguyễn Văn Độ phụ trách giảng dạy vào thứ Sáu, ngày 10/10/2014

014Các lớp môn học sau đây do thầy Nguyễn Văn Độ phụ trách giảng dạy sẽ nghỉ buổi học vào thứ Sáu, ngày 10/10/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ học môn Ngôn ngữ học đại cương 2,3

00602 lớp môn học sau đây do thầy Hà Quang Năng phụ trách sẽ nghỉ học trong tuần này

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.