HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE30 (Học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP

DÀNH CHO SINH VIÊN NE30

Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018

LEVEL: ENGLISH 1

I. HÌNH THỨC:

·      Sinh viên được thông báo 06 chủ đề lớn trước:

1- FRIENDSHIP

2- LIVING PLACE

3- EATING OUT

4- HOLIDAY

5- FOREIGN COUNTRIES

6- SCHOOL

·      Vào phòng thi sinh viên sẽ trải qua 2 phần thi lớn sau đây:

Phần 1: PRONUNCIATION: Sinh viên sẽ bốc thăm một câu chuyện ngắn và được yêu cầu đọc to, rõ ràng (read out loud).

     Phần 1 chiếm 20% tổng điểm.

Phần 2: SPEAKING: Gồm 2 phần

1 (HỎI-ĐÁP) sinh viên sẽ được hỏi một số các câu hỏi liên quan đến những chủ đề thông dụng như sở thích cá nhân, công việc mơ ước, vấn đề khó khăn trong học tập,  hoạt động giải trí.(2pts)

2 (CHỦ ĐỀ) sinh viên sẽ được bốc thăm 1 phiếu thi liên quan đến những chủ đề đã được báo trước. Sinh viên có 1 phút chuẩn bị và trình bày trong vòng 2 phút. (4pts)

3 (HỎI- ĐÁP SÂU), sinh viên sẽ được hỏi 2 câu hỏi liên quan đến chủ đề đã bốc thăm (2pts)

     Phần 2 chiếm 80% tổng điểm

·      Tổng thời gian thi nói: 8-10 phút 1 sinh viên

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Phần 1: Phát âm

-       Độ trôi chảy (Fluency: not too fast; not to slow; reasonable grouping of words/ number; rational pausing): 30%

-       Độ chính xác (Accuracy: correct pronunciation; good emphasis and stress; inspiring intonation): 40%

-       Cảm xúc (Emotion: vibration; enthusiasm; zeal and passion):30%

Phần 2: Nói

-       Nội dung (Content):  30%

-       Độ chính xác (Accuracy):20%

-       Độ trôi chảy (Fluency):20%

-       Phản xạ giao tiếp (Feedback):30%

 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP

DÀNH CHO SINH VIÊN NE30

Áp dụng cho học kỳ 2 Nhóm 3 Năm học 2017-2018

LEVEL: ENGLISH 2

I. HÌNH THỨC THI NÓI: đóng vai tình huống đôi và nói cá nhân theo chủ đề (Theo giáo trình Real 3 - Listening and Speaking)

·      Sinh viên được thông báo 10 bối cảnh đóng vai nói đôi trước :

1- Renting houses- requests and permissions

2- Making a complaint in a shop

3-Describing films

4- Making recommendations for a summer holiday

5- Booking a day trip

6- Reporting a crime

7-Taking a phone message

8-Requiring bank services

9- Asking for emergency services

10- Enquiring after-sales services

·      Sinh viên được thông báo 5 chủ đề nói đơn chính trước:

1- EATING OUT AT RESTAURANTS

2- CUSTOMERS’ PSYCHOLOGY

3- GLOBAL WARMING

4- HOLIDAYS TYPES

5- EMERGENCY SERVICES- DO’S AND DON’T

II-CÁCH THỨC THI: Vào phòng thi sinh viên sẽ đươc ghép đôi theo chỉ định của giáo viên hỏi thi. Các cặp đôi lần lượt lên bốc thăm đề tài thi nói cá nhân & tình huống thi nói đôi. Mỗi đôi có thời gian chuẩn bị là 5 phút trước khi lên thi nói 2 phần:

Phần 1:      SPEAKING IN PAIRS (4 -> 5’): 40%  

     Hai sinh viên đóng vai tình huống đã chọn.

Phần 2:      SPEAKING TOPIC INDIVIDUALLY  (3 -> 4’): 40%

     Mỗi sinh viên lần lượt trình bày về đề tài đã chọn.

Phần 3:      EXPANDING TOPIC (2 ->3’): 20%

Hỏi đáp sâu: Mỗi sinh viên trả lời 2 câu hỏi sâu của giáo viên đưa ra sau khi trình bày xong đề tài nói cá nhân.

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Phần1: ROLE PLAY

-       Thông điệp (Content: appropriate, clear, relevant): 40%

-       Độ trôi chảy (Fluency: not too fast,  not to slow, & rational pausing): 20%

-       Độ chính xác (Accuracy: correct pronunciation & stress, & grammar): 20%

-       Cảm xúc (Emotion: emphatic, enthusiastic, & energetic): 10%

-       Sự hợp tác (Cooperation: helpful, supportive, friendly): 10%

Phần 2 & 3: INDIVIDUAL SPEAKING + Q&A

-       Nội dung (Content): 40%

-       Độ trôi chảy (Fluency): 20%

-       Độ chính xác (Accuracy): 20%

-       Cảm xúc (Emotion): 10%

-       Phản xạ giao tiếp (Feedback): 10% Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.