THÔNG BÁO Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 - Bài thi TOEIC

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 - Bài thi TOEIC

            Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo lịch thi TOEIC nội bộ cho sinh viên đăng kí xét tốt nghiệp và các sinh viên, học viên cao học khác có nguyện vọng theo kế hoạch sau.

            Thời gian thi: 8h00 – 12h00, Chủ nhật (11/03/2018)

            Địa điểm: Đại học Thăng Long

            Lệ phí thi: 350.000 VNĐ

            Thông tin chi tiết về danh sách phòng thi, thời gian thi, quy định đối với thí sinh sẽ được thông báo trên webstie của Nhà trường 1 tuần trước ngày thi.

            Thời gian đăng kí: từ 27/02 đến 02/03/2018 tại phòng Tài vụ

+ Buổi sáng: 8h30 – 11h30

+ Buổi chiều: 13h30 – 16h30

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.