Thông báo đề tài thi nói E0, E1 Học kỳ 1 nhóm 3 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP

DÀNH CHO SINH VIÊN NE30

Áp dụng cho học kỳ 1 Nhóm 3 Năm học 2017-2018

LEVEL: ENGLISH 0

I. HÌNH THỨC:

·         Sinh viên được thông báo 06 chủ đề lớn trước:

1- PEOPLE DESCRIPTION

2- HOLIDAY

3- FASHION AND SHOPPING

4- TOWN AND CITY

5- LEARNING LANGUAGES

6- SPORTS

·        Vào phòng thi sinh viên sẽ trải qua 3 phần thi sau đây:

Phần 1: (HỎI-ĐÁP) sinh viên sẽ được hỏi một số các câu hỏi liên quan đến những chủ đề thông dụng trong đời sống hàng ngày như giới thiệu bản thân, gia đình, sở thích cá nhân, công việc mơ ước, học tập,  hoạt động giải trí.(3pts)

Phần 2: (CHỦ ĐỀ) sinh viên sẽ được bốc thăm 1 phiếu thi liên quan đến những chủ đề đã được báo trước. Sinh viên có 1 phút chuẩn bị và trình bày trong vòng 2 phút. (5pts)

     Phần 3: (HỎI- ĐÁP SÂU), sinh viên sẽ được hỏi 2 câu hỏi liên quan đến chủ đề đã bốc thăm (2pts)

·        Tổng thời gian thi nói: 8-10 phút 1 sinh viên

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

-         Nội dung (Content) :                                                               30%

-         Độ chính xác (Accuracy):                                                       20%

-         Độ trôi chảy (Fluency):                                                           20%

-         Phản xạ giao tiếp (Feedback):                                                30%

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP

DÀNH CHO SINH VIÊN NE30

Áp dụng cho học kỳ 1 Nhóm 3 Năm học 2017-2018

LEVEL: ENGLISH 1

I. HÌNH THỨC:

·         Sinh viên được thông báo 06 chủ đề lớn trước:

1- FRIENDSHIP

2- LIVING PLACE

3- EATING OUT

4- HOLIDAY

5- FOREIGN COUNTRIES

6- SCHOOL

·        Vào phòng thi sinh viên sẽ trải qua 2 phần thi lớn sau đây:

Phần 1: PRONUNCIATION: Sinh viên sẽ bốc thăm một câu chuyện ngắn và được yêu cầu đọc to, rõ ràng (read out loud).

     Phần 1 chiếm 20% tổng điểm.

Phần 2: SPEAKING: Gồm 2 phần

1 (HỎI-ĐÁP) sinh viên sẽ được hỏi một số các câu hỏi liên quan đến những chủ đề thông dụng như sở thích cá nhân, công việc mơ ước, vấn đề khó khăn trong học tập,  hoạt động giải trí.(2pts)

2 (CHỦ ĐỀ) sinh viên sẽ được bốc thăm 1 phiếu thi liên quan đến những chủ đề đã được báo trước. Sinh viên có 1 phút chuẩn bị và trình bày trong vòng 2 phút. (4pts)

3 (HỎI- ĐÁP SÂU), sinh viên sẽ được hỏi 2 câu hỏi liên quan đến chủ đề đã bốc thăm (2pts)

     Phần 2 chiếm 80% tổng điểm

·        Tổng thời gian thi nói: 8-10 phút 1 sinh viên

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Phần1: Phát âm

-         Độ trôi chảy (Fluency: not too fast; not to slow; reasonable grouping of words/ number; rational pausing):                                                                           30%

-         Độ chính xác (Accuracy: correct pronunciation; good emphasis and stress; inspiring intonation):                                                                              40%

-         Cảm xúc (Emotion: vibration; enthusiasm; zeal and passion):  30%

Phần 2: Nói

-         Nội dung (Content) :                                                               30%

-         Độ chính xác (Accuracy):                                                       20%

-         Độ trôi chảy (Fluency):                                                           20%

-         Phản xạ giao tiếp (Feedback):                                                30%

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.