ĐỀ TÀI THI NÓI DN1A.TATM1, 1B.TATM2, 2A.DN1, 2B.DN2, STC2

 

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 1A/TATM1

Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

 

Lưu ý: Dướí đây là những đề tài lớn để thí sinh chẩn bị trước khi dự thi kỹ năng nói. Vào phòng thi, thí sinh sẽ nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể và chuẩn bị trong vòng 5-7 phút sau đó lên đóng vai theo tinh huống đã bốc thăm (role-play).

Topic 1:   Making telephone contact

Topic 2:   Job Advertisement, Job Interview

Topic 3:   Negotiating skills

Topic 4: Exchanging information about companies

Tiêu chí đánh giá:

Content (nội dung) : 20%                                                

Fluency ( độ trôi chảy) : 20%

            Accuracy (độ chính xác) : 20%                                       

            Cooperation (sự hợp tác): 20%

            Appropriateness (Sự phù hợp về ngôn ngữ, điệu bộ, cử chỉ) : 20%

ĐỀ TÀI THI NÓI TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 1B/TATM2

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

(Dành cho sinh viên Khoa Quản lý)

 

1. Dealing with problems (problems, solutions, negotiations)

2. Starting a new business (asking for opinions, making suggestions, recommending actions)

3. Launching a new product (asking for opinions, making suggestions, recommending actions)

4. Exchanging information (telephoning, buying and selling, product description)

5. Making a plan (discussion, negotiations, )

Hình thức thi:

-     Thi nói theo cặp; giáo viên chọn cặp ngẫu nhiên trước khi vào phòng thi.

-     Khi vào phòng thi, mỗi cặp bốc thăm chọn tình huống cụ thể; chuẩn bị trong 5 phút (trong khi chuẩn bị không được sử dụng tài liệu) và sau đó lên trình bày.

Tiêu chí đánh giá:

Content (Nội dung): 20%

Accuracy (Độ chính xác): 20%

Fluency (Độ trôi chảy): 20%

Cooperation (Sự hợp tác giữa hai bên): 20%

Appropriateness (Sự phù hợp về ngôn ngữ, bộ dạng, cử chỉ, phong cách): 20%

 

 

THI NÓI

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2A/TADN1

(Dành cho sinh viên Khoa Quản lý)

1. Hình thức thi:

            Sinh viên thi nói theo nhóm, mỗi nhóm có 4 người do giáo viên hỏi thi tự chọn. Mỗi sinh viên sẽ có một phiếu thông tin về vai của mình; các sinh viên trong cùng một nhóm sẽ cùng đóng vai để thảo luận về một vấn đề. Mối nhóm có 10 phút  để chuẩn bị.

2. Tiêu chí đánh giá:

§ Content: 40%

Yêu cầu: đáp ứng đầy đủ nội dung của đề tài, thể hiện đúng vai của mình, đạt được kết quả của cuộc thảo luận                  

§ Language use: 40%

Yêu cầu: sử dụng chính xác từ vựngcấu trúc cần thiết cho phần vai của mình liên quan đến đề tài,  nói trôi chảy, có ngữ điệu

§ Cooperation: 20%

Yêu cầu: hoàn thành tốt phần vai của mình, hợp tác với bạn cùng nhóm để đạt được mục đích theo yêu cầu của đề tài

3. Các vấn đề cần ôn tập:

§ Problem-solving: Thảo luận để giải quyết vấn đề của một công ty (liên quan đến nhân sự, quảng cáo, cơ cấu tổ chức công ty, v.v.)

§ Reaching a concensus: Thảo luận để đi đến thống nhất chọn một phương án cụ thể (ví dụ chọn phương án đầu tư, cách thức quảng cáo, chương trình đón tiếp đối tác, chọn nơi tổ chức hội nghị, v.v.)


 

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2B /TADN2

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2017-2018

1.   Problem solving

2.   Participating in negotiations

3.   Dealing with complaints

4.   Decision making

Hình thức thi:

            Sinh viên thi nói theo nhóm, mỗi nhóm có 4 người do giáo viên hỏi thi tự chọn. Các sinh viên trong cùng một nhóm sẽ cùng đóng vai để thảo luận về một vấn đề. Mỗi nhóm có 10 phút  để chuẩn bị.

Tiêu chí đánh giá:

§ Content: 40%

Yêu cầu: đáp ứng đầy đủ nội dung của đề tài, thể hiện đúng vai của mình, đạt được kết quả của cuộc thảo luận                  

§ Language use: 40%

Yêu cầu: sử dụng chính xác từ vựngcấu trúc cần thiết cho phần vai của mình liên quan đến đề tài,  nói trôi chảy, có ngữ điệu

§ Cooperation: 20%

Yêu cầu: hoàn thành tốt phần vai của mình, hợp tác với bạn cùng nhóm để đạt được mục đích theo yêu cầu của đề tài

FINAL SPEAKING EXAM FOR PRE-INTERMEDIATE 2

Thời gian: 8-12 phút/sinh viên

Bài thi gồm 3 phần:

  Phỏng vấn  (chiếm 30% tổng điểm)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân(Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) (10%)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …) (20%)

2Trình bày chủ đề (chiếm 40% tổng điểm)

- Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 1 phút và trình bày chủ đề nhỏ trong 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn cho sẵn theo 1 trong các topic sau.

TOPIC 1: Paces of life

TOPIC 2: Cities

TOPIC 3: Staying healthy

TOPIC 4: Shopping

TOPIC 5: Dreams

TOPIC 6: Ways of doing things

TOPIC 7: Happiness

TOPIC 8: Learning Languages

TOPIC 9: Health problems

TOPIC 10: Advice

3.     HỎI-ĐÁP sâu (chiếm 30% tổng điểm)

     Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.