Hướng dẫn thi nói Tiếng Anh trung cấp và Kỹ năng tiếng Anh

 

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HƯỚNG DẪN CHO KỲ THI NÓI

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG TIẾNG ANH 1 / TRUNG CẤP 1

HỌC KỲ 1 NHÓM 1 - NĂM HỌC 2017 – 2018

1.         Complaining in a restaurant

2.         Making requests and Asking for permission

3.         Dealing with problems

4.         Making a complaint in a shop

5.         Describing films

6.         Explaining what’s wrong

7.         Making recommendations

8.         Booking a day trip

9.         Asking for recommendations

Hình thức thi:

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

Tiêu chí đánh giá:

- Content, Lexical Range and Accuracy (Nội dung, Vốn từ vựng và Độ chính xác): 20%

- Grammatical Accuracy (Độ chính xác về Ngữ pháp): 20%

- Fluency (Độ trôi chảy): 20%

- Cooperation (Sự hợp tác giữa hai bên): 20%

- Pronunciation (Phát âm): 20%

THANG LONG UNIVERSITY

ENGLISH  DEPARTMENT 

TOPICS FOR SPEAKING TEST KNTA 2/ TATC2

PAIR-WORK

1. Requesting services

2. Money and mail

3. Emergencies

4. Messages

5. Meetings

Guidelines:

All of the above topics are taken from course book Real 3: Speaking and Listening. Students are requested to work in pairs to role-play a number of situations designed in line with the above mentioned topics. Pairs will be selected randomly by the examiner. Preparation is given while the other pair performing the task.

Assessment criteria:

·           Content (Interesting? Informative? Creative? Meaningful?):                                     50%

·           Fluency, Pronunciation, Intonation &Volume (Flowing? Accurate? Clear? Loud?):        30%

·           Cooperation (as a partner)(Helpful?Supportive?):                                                          20%Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.