THÔNG BÁO v/v thay thế các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho khoa Toán tin, Khoa học sức khỏe và Công tác xã hội

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v thay thế các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho khoa Toán tin, Khoa học sức khỏe và Công tác xã hội

 

Được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khoa Quản lý bắt đầu thay đổi từ kì 1 năm học 2016-2017. Theo như thông báo từ đầu học kỳ 1 năm học 2016-2017, bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ mở các môn tiếng Anh chuyên ngành theo chương trình cũ đến hết học kỳ 3 năm học 2016-2107. Tuy nhiên do tình hình sinh viên đăng ký học không theo trình tự, hoặc do không đủ số lượng sinh viên đăng kí nên bị hủy lớp, rất nhiều sinh viên hiện nay không hoàn thành hết chương trình tiếng Anh chuyên ngành cũ đúng thời hạn.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành đúng tiến trình đào tạo tiếng Anh, Bộ môn Ngôn ngữ Anh đã đề nghị phòng Đào tạo xem xét và phê duyệt các đề nghị dưới đây:

-         cho phép sinh viên đã hoàn thành các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ được đăng kí học tiếp các môn tiếng Anh chuyên ngành theo chương trình mới.

-       cho phép sinh viên được dùng điểm thi của các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ thay thế điểm của các môn tiếng Anh chuyên ngành mới tương đương.

-       cho phép sinh viên dùng điểm thi của các môn tiếng Anh chuyên ngành đăng kí học thừa thành điểm các môn học tự chọn.

Bộ môn NN Anh bỏ hai học phần tiếng Anh chuyên ngành 2A,2B, và thay bằng hai học phần kỹ năng giao tiếp 1,2 để giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để thi chuẩn đầu ra B1. Cụ thể các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ được thay đổi tương đương theo bảng dưới đây:

STT

Mã môn cũ

Tên môn học cũ

Mã môn mới

Tên môn học mới (tương đương)

1

PE201

Tiếng Anh trong tin học 1A

PE304

Tiếng Anh trong tin học 1

2

PE302

Tiếng Anh trong tin học 1B

PE305

Tiếng Anh trong tin học 2

3

PE303

Tiếng Anh trong tin học 2A

GE203

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1

4

PE404

Tiếng Anh trong tin học 2B

GE204

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2

5

PE241

Tiếng Anh thực hành trong y tế 1A

PE306

Tiếng Anh trong thực hành y tế 1

6

PE342

Tiếng Anh thực hành trong y tế 1B

PE307

Tiếng Anh trong thực hành y tế 2

7

PE343

Tiếng Anh thực hành trong y tế 2A

GE203

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1

8

PE344

Tiếng Anh thực hành trong y tế 2B

GE204

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2

9

PE242

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 1A

PE314

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 1

10

PE345

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 1B

PE315

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2

11

PE346

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2A

GE203

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1

12

PE347

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2B

GE204

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2

13

PE251

Tiếng Anh trong công tác xã hội 1A

PE353

Tiếng Anh trong công tác xã hội 1

14

PE252

Tiếng Anh trong công tác xã hội 1B

PE354

Tiếng Anh trong công tác xã hội 2

15

PE351

Tiếng Anh trong công tác xã hội 2A

GE203

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1

16

PE352

Tiếng Anh trong công tác xã hội 2B

GE204

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2

Theo đó, nếu sinh viên nào chưa hoàn thành các học phần tiếng Anh theo chương trình cũ thì sẽ học thay thế các học phần mới tương đương như bảng nói trên. Trường hợp đã học xong chuyên ngành 2A, 2B mà đăng kí học thừa kỹ năng giao tiếp tiếp Anh 1, 2 thì hai học phần mới này sẽ được chuyển thành môn học tự chọn.

Các môn tiếng Anh chuyên ngành của các khoa còn lại được thực hiện theo thông báo đưa ra từ đầu kì 1 năm học 2016-2017.

Bộ môn ngôn ngữ Anh xin trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

TM. Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.