THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN HỌC KÌ III, NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO HỌP GIỮA CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ SINH VIÊN

HỌC KÌ III, NĂM HỌC 2016-2017

Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giúp đỡ sinh viên trong việc đăng kí học, đăng kí thi lại/nâng điểm, xét TN được thuận lợi, Bộ môn Ngôn ngữ Anh tổ chức cuộc họp giữa cố vấn học tập và sinh viên với thông tin cụ thể dưới đây.

Stt

Lớp

Cố vấn học tập

Thời gian

Địa điểm

1

AE13, AE14, AE15, AE17, AE18, AE19, AE20, AJ13, AJ17, AJ19, NE17, NE19, NE20, NE21, NE22, NE23, NE24

Hoàng Kim Thúy

(SĐT: 0904.134.989

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

18h00, thứ Hai ngày 06/03/2017

B201

2

NE25, NE26

Khắc Thị Ánh Tuyết

(SĐT: 0964.165.288

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

18h00, thứ Hai ngày 06/03/2017

B103

3

NE27

Ngô Kim Ánh

( SĐT: 0166.684.4767

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

18h30, thứ Năm ngày 09/03/2017

B201

4

NE28

Phan Thị Minh Tú

(SĐT: 0979.923.328

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

18h00, thứ Hai ngày 06/03/2017

B203

Sinh viên được khuyến khích tham dự hoặc có thể gửi email về các vấn đề liên quan đến học tập để được cố vấn giải đáp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2017

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.