HƯỚNG DẪN THI NÓI TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 HK2 đợt 2 Năm học 2016-2017 (Dành cho các lớp TATC2 học giáo trình English File)

 

HƯỚNG DẪN THI NÓI TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2

Học kỳ 2 đợt 2 Năm học 2016-2017

(Dành cho các lớp TATC2 học giáo trình English File)

I. Hình thức thi:

Bài thi nói TATC2 gồm 2 phần:

Phần 1: Sinh viên bốc thăm phiếu đề thi yêu cầu thể hiện bằng Tiếng Anh về một trong những chủ điểm được liệt kê dưới đây: (6 điểm)

-       Cinema

-       Judging by appearance

-       Education

-       Ideal houses

-       Planning an event

-       Shopping

-       Jobs

-       Information

-       Modern Icons

Sinh viên có 1 phút chuẩn bị và trình bày với giáo viên chấm thi trong 2 phút.

Phần 2: Giáo viên sẽ phỏng vấn sâu về chủ đề mà sinh viên vừa thể hiện trong 2 phút. (4 diểm)

II. Tiêu chí chấm điểm:

Tiêu chí đánh giá:

- Content, Lexical Range and Accuracy (Nội dung, Vốn từ vựng và Độ chính xác): 30%

- Grammatical Accuracy (Độ chính xác về Ngữ pháp): 20%

- Fluency (Độ trôi chảy): 30%

- Pronunciation (Phát âm): 20%Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.