THÔNG BÁO V/v đăng ký các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho Khoa Quản lý

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG  LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v đăng ký các môn học tiếng Anh chuyên ngành cho Khoa Quản lý

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Quản lý bắt đầu thay đổi từ kì 1 năm học 2016-2017. Cụ thể các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ được được thay đổi theo bảng dưới đây.

STT

Mã môn cũ

Tên môn học cũ

Mã môn mới

Tên môn học mới

1

PE221

Tiếng Anh doanh nghiệp 1A

GE212

Kỹ năng Tiếng Anh thương mại 1

2

PE322

Tiếng Anh doanh nghiệp 1B

GE213

Kỹ năng Tiếng Anh thương mại 2

3

PE323

Tiếng Anh doanh nghiệp 2A

PE325

Tiếng Anh doanh nghiệp 1

4

PE424

Tiếng Anh doanh nghiệp 2B

PE326

Tiếng Anh doanh nghiệp 2

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành đúng tiến trình đào tạo tiếng Anh, Bộ môn Ngôn ngữ Anh đã đề nghị Phòng Đào tạo phê duyệt các đề nghị dưới đây:

-       Cho phép sinh viên đã hoàn thành các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ được đăng kí học tiếp các môn tiếng Anh chuyên ngành theo chương trình mới.

-       Cho phép sinh viên được dùng điểm thi của các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ thay thế điểm của các môn tiếng Anh chuyên ngành mới tương đương.

Theo đó sinh viên đã hoàn thành môn học nào sẽ được giữ nguyên kết quả, chỉ đăng kí học những học phần tương đương còn thiếu.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.