KẾ HOẠCH MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN THAY ĐỔI MÃ MÔN - SỐ TÍN CHỈ VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

Ke hoach mo thi lai nhung mon co thay doijpg Page1

Ke hoach mo thi lai nhung mon co thay doijpg Page2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.