THÔNG BÁO v/v lùi giờ hỏi thi nói, Tiếng Anh Sơ trung cấp 1, học kì 1, nhóm 1, năm học 2016-2017

 

THÔNG BÁO

V/v lùi giờ hỏi thi nói, Tiếng Anh Sơ trung cấp 1, học kì 1, nhóm 1, năm học 2016-2017

Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo lùi lịch hỏi thi nói lớp chọn môn: Tiếng Anh Sơ Trung Cấp 1, ngày thi: Thứ Năm (13/10/2016) HK1 nhóm 1, năm học 2016-2017 như sau:

Stt

Môn thi

Lịch cũ

Lịch thay đổi

1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

(Thi nói)

Ca 4: 15h30 – 17h00, phòng B208

16h00 – 17h15, phòng B505

Sinh viên theo dõi lịch lịch thay đổi và tới phòng thi nói của mình đúng giờ.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.