THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

   

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

   
         

THÔNG BÁO

V/v THAY ĐỔI MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH

         
   

 

   

 

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các khoa không chuyên ngữ bắt đầu thay đổi từ kì 1 năm học 2016-2017. Cụ thể các môn tiếng Anh chuyên ngành cũ được được thay đổi theo bảng dưới đây.

         

Stt

Mã môn cũ

Tên môn học cũ

Mã môn mới

Tên môn học mới

1

PE201

Tiếng Anh trong tin học 1A

GE203

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 1

2

PE302

Tiếng Anh trong tin học 1B

GE204

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 2

3

PE303

Tiếng Anh trong tin học 2A

PE304

Tiếng Anh trong tin học 1

4

PE404

Tiếng Anh trong tin học 2B

PE305

Tiếng Anh trong tin học 2

5

PE303

Tiếng Anh trong tin học 2A

PE316

Tiếng Anh trong toán 1

6

PE404

Tiếng Anh trong tin học 2B

PE317

Tiếng Anh trong toán 2

7

PE241

Tiếng Anh thực hành trong y tế 1A

GE203

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 1

8

PE342

Tiếng Anh thực hành trong y tế 1B

GE204

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 2

9

PE343

Tiếng Anh thực hành trong y tế 2A

PE306

Tiếng Anh thực hành trong y tế 1

10

PE344

Tiếng Anh thực hành trong y tế 2B

PE307

Tiếng Anh thực hành trong y tế 2

11

PE242

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 1A

GE203

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 1

12

PE345

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 1B

GE204

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 2

13

PE346

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2A

PE314

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 1

14

PE347

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2B

PE315

Tiếng Anh thực hành trong điều dưỡng 2

15

PE251

Tiếng Anh trong công tác xã hội 1A

GE203

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 1

16

PE252

Tiếng Anh trong công tác xã hội 1B

GE204

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 2

17

PE351

Tiếng Anh trong công tác xã hội 2A

PE353

Tiếng Anh trong công tác xã hội 1

18

PE352

Tiếng Anh trong công tác xã hội 2B

PE354

Tiếng Anh trong công tác xã hội 2

19

PE331

Tiếng Anh trong KHXH & NV 1A

GE203

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 1

20

PE332

Tiếng Anh trong KHXH & NV 1B

GE204

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 2

21

PE333

Tiếng Anh văn hóa - xã hội -truyền thông 1

PE355

Tiếng Anh văn hóa - xã hội - truyền thông 1

22

PE334

Tiếng Anh văn hóa - xã hội -truyền thông 2

PE356

Tiếng Anh văn hóa - xã hội - truyền thông 2

23

PE221

Tiếng Anh doanh nghiệp 1A

GE212

Kỹ năng Tiếng Anh thương mại 1

24

PE322

Tiếng Anh doanh nghiệp 1B

GE213

Kỹ năng Tiếng Anh thương mại 2

25

PE323

Tiếng Anh doanh nghiệp 2A

PE325

Tiếng Anh doanh nghiệp 1

26

PE424

Tiếng Anh doanh nghiệp 2B

PE326

Tiếng Anh doanh nghiệp 2

27

PE261

Tiếng Anh du lịch 1A

GE214

Kỹ năng Tiếng Anh trong du lịch 1

28

PE361

Tiếng Anh du lịch 1B

GE215

Kỹ năng Tiếng Anh trong du lịch 2

29

PE362

Tiếng Anh du lịch 2A

PE364

Tiếng Anh trong lữ hành - hướng dẫn 1

30

PE363

Tiếng Anh du lịch 2B

PE365

Tiếng Anh trong lữ hành - hướng dẫn 2

31

PE362

Tiếng Anh du lịch 2A

PE366

Tiếng Anh trong khách sạn - nhà hàng 1

32

PE363

Tiếng Anh du lịch 2B

PE367

Tiếng Anh trong khách sạn - nhà hàng 2

         

Theo đó, sinh viên đã học xong tiếng Anh chuyên ngành 1B và 2A vẫn tiếp tục học theo chương trình cũ. Bộ môn tiếng Anh sẽ mở các môn học này đến hết năm học 2016-2017. Sinh viên đã hoàn thành chương trình tiếng Anh chuyên ngành 1A sẽ học theo chương trình mới và đăng kí học theo mã môn mới. Ví dụ:

- Kì 1 sinh viên đã hoàn thành TA trong Tin học 2A thì tiếp tục đăng kí học TA trong tin học 2B.
- Kì 1 sinh viên đã hoàn thành TA trong Tin học 1A thì đăng kí môn Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 2.

         
     

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

     

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.