THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ I nhóm 3 năm học 2019 - 2020

38(1)Nếu đến hết 16h00 Thứ tư (04/12/2019)sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ TIẾNG ANH Học kì 1 nhóm 3 năm học 2019-2020 (NGÀNH NGÔN NGỮ ANH)

82HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ TIẾNG ANH (NGÀNH NGÔN NGỮ ANH)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ MÔN, MỞ THI LẠI CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH CŨ DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (TỪ K31 TRỞ VỀ TRƯỚC)

  2(2)Lưu ý: Đối với các học phần lựa chọn, sinh viên có nhu cầu mở môn hoặc mở thi lại cần thông báo với cố vấn học tập để lập danh sách và thông báo đến bộ môn trước mỗi kì học.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE31 (Áp dụng cho học kỳ 1 Nhóm 2 Năm học 2019-2020)

HÌNH THỨC & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE31 (Áp dụng cho học kỳ 1 Nhóm 2 Năm học 2019-2020)

Xem tiếp...

Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ I nhóm 2 năm học 2019 - 2020

9(2)Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 30/10/2019sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.