THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 2 năm học 2018 - 2019

12(2)Nếu đến hết 16h30 thứ tư ngày 29/05/2019 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 1 năm học 2018 - 2019

9(2)Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 24/04/2019 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

Thông báo tình huống thi nói chuyên ngữ HK2 nhóm 2 2018-2019

142Thông báo tình huống thi nói chuyên ngữ HK2 nhóm 2 2018-2019

Xem tiếp...

ĐỀ TÀI THI NÓI TIẾNG ANH Học kì II nhóm 2 năm học 2018-2019

3(2)ĐỀ TÀI THI NÓI TIẾNG ANH Học kì II nhóm 2 năm học 2018-2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ II nhóm 1 năm học 2018 - 2019

61Nếu đến hết 16h30thứ tư (02/01/2019) sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.