THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI-SOBA)

33(1)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI-SOBA)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v Giới thiệu về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30

9(2)Thời gian: 8:00~9:00 ngày 18/4/2016 (THỨ TƯ)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30 HK3 2017-2018

10(3)Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ICO)

ICO T Page 1THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ICO)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 1 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JAIFA)

JAIFA 1THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 1 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JAIFA)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.