THÔNG BÁO V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ25~

2(2)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ.

Xem tiếp...

TUYỂN SINH VIÊN ĐI HỌC NGÀNH TIẾNG NHẬT – VĂN HÓA NHẬT HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CẤP NĂM 2018

013Quyết định chọn 02 em có tên dưới đây

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30 HK2

21(2)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 01 năm tại Nhật, JVCI - SOBA, ĐỢT 4

20(2)Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 01 năm tại Nhật, JVCI - SOBA, ĐỢT 4

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 03 tháng tại Nhật, ITM

31(1)Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 03 tháng tại Nhật, ITM

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.