THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI - SOBA) - ĐỢT 7

Tuyen dung 7 inter

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI - SOBA) - ĐỢT 7

Xem tiếp...

Buổi giới thiệu chương trình thực tập 06 tháng tại Nhật bản của Công ty JTB

Nhat jb

Buổi giới thiệu chương trình thực tập 06 tháng tại Nhật bản của Công ty JTB

Xem tiếp...

Buổi giới thiệu việc làm tại Nhật Bản của Công ty Jellyfish

 

NGay hoi tu vanBuổi giới thiệu việc làm tại Nhật Bản của Công ty Jellyfish

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1 2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.