THÔNG BÁO V/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật các khóa

9(2)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ

Xem tiếp...

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – NHẬT LẦN THỨ 7

tokyo nui phu si takayamaTHƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – NHẬT LẦN THỨ 7

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Mời tham dự Lễ kí kết Hợp tác đào tạo và Hội thảo về Chương trình thực tập tại Nhật Bản

16(2)THÔNG BÁO Mời tham dự Lễ kí kết Hợp tác đào tạo và Hội thảo về Chương trình thực tập tại Nhật Bản

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Tổ chức thi thử Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJ-CAT

18(2)Đề nghị các giáo viên phụ trách thông báo với sinh viên và in danh sách sinh viên tham dự để theo dõi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO MỞ THI LẠI, MỞ THI LẦN CUỐI CÁC MÔN TIẾNG NHẬT CHO KHÓA CŨ

19(2)Do có sự thay đổi môn học cho phù hợp với thực tế, các môn học dưới đây không còn giảng dạy trong chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật. 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.