THÔNG BÁO v/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa ≤ 25

44Thời gian:18h30 – 20h, thứ năm, ngày11tháng8năm 2016

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC RISSO - NHẬT BẢN

DH RISSO ENCHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC RISSO - NHẬT BẢN

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP VỚI SINH VIÊN BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

36(2)Lịch họp Cố vấn học tập với Sinh viên Bộ môn Ngôn ngữ Nhật

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Mời tham dự buổi nói chuyện chương trình thực tập tại Nhật Bản

012Bộ môn ngôn ngữ Nhật tổ chức buổi giới thiệu chương trình thực tập 01 năm tại Nhật Bản (làm việc tại công ty LEOC)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ giờ học cô Sekiya vào ngày 24-25/09/2015

7Các môn học do cô Sekiya đảm nhiệm 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.