Thông báo V/v Thay đổi điều kiện tiên quyết đăng ký các học phần tiếp theo (Dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Nhật)

NNNThông báo v/v Thay đổi điều kiện tiên quyết đăng ký các học phần tiếp theo (Dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Nhật)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật các khóa

7(3)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ

Xem tiếp...

Chương trình trình diễn " Kawaii make-up"

ANHAT

Chương trình trình diễn " Kawaii make-up"

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian thi vượt cấp tiếng Nhật cho sinh viên khóa mới (khóa 29) năm học 2016 - 2017

 

44THÔNG BÁO Thay đổi thời gian thi vượt cấp tiếng Nhật cho sinh viên khóa mới (khóa 29) năm học 2016 - 2017

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản

0001Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.