THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB - ĐỢT 5)

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB - ĐỢT 5)12(2)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH REIWA - ĐỢT 1)

Tuyen TTS Cong ty Reiwa

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH REIWA - ĐỢT 1)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP - NJ31

41(1)THÔNG BÁO HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP - NJ31

Xem tiếp...

Cuộc thi Nihongo Talk 2019 dành cho sinh viên các nước Đông Nam Á

10(3)Tập thể giáo viên Bộ môn sẽ tuyển chọn 01 ứng cử viên xuất sắc nhất đại diện cho TLU và gửi cho Ban tổ chức vào thứ sáu, ngày 21/6/2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH 3Q - ĐỢT 3)

32(1)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH 3Q - ĐỢT 3)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.