THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG NHẬT

3(2)THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG NHẬT

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v Nới đăng ký thi lại bổ sung cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật học kỳ 1 nhóm 2 năm học 2016-2017

41(1)Hạn đăng kí bổ sung: Đến hết 16h30 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2016.

Xem tiếp...

Thông báo V/v Thay đổi điều kiện tiên quyết đăng ký các học phần tiếp theo (Dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Nhật)

NNNThông báo v/v Thay đổi điều kiện tiên quyết đăng ký các học phần tiếp theo (Dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Nhật)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật các khóa

7(3)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ

Xem tiếp...

Chương trình trình diễn " Kawaii make-up"

ANHAT

Chương trình trình diễn " Kawaii make-up"

 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.