THÔNG BÁO Thay đổi thời gian thi nói và địa điểm thi môn Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 1 Học kì I Nhóm 3 năm học 2016 - 2017

9(2)    Bộ môn ngôn ngữ Nhật xin thông báo tới các em sinh viên có danh sách thi nói môn Kỹ năng nghe, nói, đọc viết 1 (GJ171) ngày Thứ Năm (05/01/2017) tại phòng A504 và A602 vào Ca 4 (15:30~17:00)  sẽ đổi lịch thi nói như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG NHẬT

3(2)THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG NHẬT

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v Nới đăng ký thi lại bổ sung cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật học kỳ 1 nhóm 2 năm học 2016-2017

41(1)Hạn đăng kí bổ sung: Đến hết 16h30 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2016.

Xem tiếp...

Thông báo V/v Thay đổi điều kiện tiên quyết đăng ký các học phần tiếp theo (Dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Nhật)

NNNThông báo v/v Thay đổi điều kiện tiên quyết đăng ký các học phần tiếp theo (Dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Nhật)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật các khóa

7(3)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.