THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI STBJ 12.2017

9999 1THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI STBJ 12.2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP LỚP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT KHÓA NJ25 - NJ29

20(2)THÔNG BÁO HỌP LỚP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT KHÓA NJ25 - NJ29

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ỨNG SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BỔNG AMASCO

Ung sinh trung tuyenTHÔNG BÁO ỨNG SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BỔNG AMASCO

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 01 năm tại Nhật, JVCI - SOBA

BMTN1Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 01 năm tại Nhật, JVCI - SOBA

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 03 tháng tại Nhật (khách sạn Sheraton) - ITM

16(2)Thông báo tuyển dụng chương trình thực tập 03 tháng tại Nhật (khách sạn Sheraton) - ITM

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.