THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ CHƯƠNG TRÌNH ONLINE TIẾNG NHẬT HỘI THOẠI

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ONLINE TIẾNG NHẬT

(Thông báo 2)

Như  chúng tôi đã thông báo chương trình Online tiếng Nhật lần này sử dụng giáo trình “NEJ vol 1” : Giáo Trình Tiếng Nhật Căn Bản Theo Chủ Đề (Tập 1) do NXB Đại học Sư phạm TP HCM biên dịch. Để các học viên hiểu rõ cách học, chúng tôi xin tóm lược một số vấn đề chính về cách học, sử dụng băng video và hướng dẫn của giáo viên Nhật trong giờ giảng.

1. Về cách học

Người học phải đọc kỹ  phần "Giới thiệu khái lược về tiếng Nhật" ở NEJ , sau đó học phát âm tiếng Nhật, cách viết tiếng Nhật qua băng video chúng tôi cung cấp. Để việc học Online có hiệu quả, các bạn phải tự học ở nhà, luyện đi luyện lại nhiều lần qua băng video để nhớ hệ thống chữ cái tiếng Nhật, phát âm chuẩn xác và viết đúng chữ Hirakana và Katakana.

Bước tiếp theo, cách tiếp cận bài khóa. Học viên phải "nắm rõ bài khóa, có thể hỏi và trả lời nội dung bài khóa", "lấy bài khóa làm bài mẫu, sau đó bắt chước về viết về bản thân mình", sau đó phải đọc kỹ những cái mình đã viết.

Việc phiên âm Romaji, dịch tiếng Việt, giải thích từ vựng, chú thích ngữ pháp, phiên âm cách đọc Kanji đã được in trong giáo trình nên học viên phải tự học ở nhà, nắm cho thật chắc, nếu không hiểu chỗ nào sẽ đánh dấu để đến giờ học chính khóa sẽ xin giáo viên giải đáp. Do giáo trình đã phân loại từ vựng và minh họa rất phong phú nên học viên có thể hiểu và nhớ được.

Về phần Ngữ pháp tiếng Nhật, giáo trình NEJ đã giải thích ngắn gọn, trình bày dễ hiểu. Thông qua luyện tập ứng dụng và giao tiếp qua ngữ cảnh thực tế, học viên có thể nắm vững "từng mục ngữ pháp ứng với ngữ cảnh khác nhau".

2. Về việc sử dụng băng video

Nhà trường sẽ gửi mã số chính thức cho học viên (sau khi đăng ký và nộp tiền). Học viên dùng mã số để truy cập, tự luyện nhiều lần ở nhà trước khi giờ giảng chính thức diễn ra. Chúng tôi chỉ làm phụ đề cho băng video đầu tiên. Các bạn nghe đi nghe lại mệnh lệnh của giáo viên đã được dịch ra tiếng Việt để có thể nhớ được yêu cầu của giáo viên trong các băng video không có phụ đề tiếp theo.

3. Về hướng dẫn của giáo viên Nhật trong giờ giàng

Chúng tôi sẽ gửi trước phần trình chiếu của giáo viên sẽ sử dụng trong giờ học tới học viên chính thức qua mail cá nhân (nếu có yêu cầu).

Chúc các bạn giành được kết quả tốt khi tham gia khóa học này.

Viện Nghiên cứu Nhận thức-Giáo dục Thăng Long

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.