THÔNG BÁO V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ32

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 25tháng 09 năm 2019   

THÔNG BÁO

V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ32

Khóa, lớp

Giáo viên cố vấn

Thời gian

Địa điểm

NJ32a1 ~ NJ32g1

Nguyễn Thùy Linh

Thứ 6 (27/9/2019)

Từ 18h00~19h00

B101

NJ32g2 ~ NJ32h4

Trần Thị Lan Hương

Thứ 6 (27/9/2019)

Từ 18h00~19h00

Giảng đường G

            

1. Nội dung: 

- Phổ biến lịch học của học kì 1 năm học 2019-2020

- Tư vấn học tập, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của sinh viên

2. Yêu cầu:

- Sinh viên cần tư vấn học tập phải mang theo bảng điểm gần nhất.

 (In Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng)

Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ. Nếu không tham dự họp lớp, sinh viên phải tự  chịu trách nhiệm khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. CVHT và phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh của CVHT, trong trường hợp sinh viên không tham dự họp sẽ không được hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào.

                                                                                         BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.