THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ITM - ĐỢT 14)

 

ITM14

Form CV

Điều kiện tiếp nhận ZAO

Điều kiện tiếp nhận HAKUBA

Điều kiện tiếp nhận FURIDOVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.