THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 & 06 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ITM)

 

ITM 3 6

Điều kiện tiếp nhận Okura

Điều kiện tiếp nhận Takahan

Điều kiện tiếp nhận Westin

Điều kiện tiếp nhận Manza Tei

Form CV

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.