THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JAIFA ĐỢT 6)

 

Thong bao Jaifa dot 6 Trang 1

Thong bao Jaifa dot 6 Trang 2

Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại đây

Intership CV xem tại đây



Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.